Божана Дацкова

Божана Дацкова
Име: Божана Драгомирова Дацкова Образование: 2011-2014 - Професионална Гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, но с изучаване в паралелна група на туризъм и чужди езици. Трудов стаж: 2014-2015 юни - декември - работа в сферата на сервитьорството в България. 2015-2018 - работа в цех за облекла в град Хамбург, Германия. 2018-2020 - работа в сферата на сервитьорството в град Хамбург, Германия. 2020-2021 - половин година на борса заради безработица поради Covid-19. 2021-до днес - работа като хигиенистка в училищно заведение в град Хамбург, Германия. Езици: Майчин език - български. Други езици - ниво немски - високо владеене, турски и английски - средно владеене. Умения: Работа в екип, сръчност, бърза адаптация, лоялност. Име: Божана Драгомирова Дацкова Образование: 2011-2014 - Професионална Гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, но с изучаване в паралелна група на туризъм и чужди езици. Трудов стаж: 2014-2015 юни - декември - работа в сферата на сервитьорството в България. 2015-2018 - работа в цех за облекла в град Хамбург, Германия. 2018-2020 - работа в сферата на сервитьорството в град Хамбург, Германия. 2020-2021 - половин година на борса заради безработица поради Covid-19. 2021-до днес - работа като хигиенистка в училищно заведение в град Хамбург, Германия. Езици: Майчин език - български. ...

Автобиография

Име: Божана Драгомирова Дацкова Образование: 2011-2014 - Професионална Гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, но с изучаване в паралелна група на туризъм и чужди езици. Трудов стаж: 2014-2015 юни - декември - работа в сферата на сервитьорството в България. 2015-2018 - работа в цех за облекла в град Хамбург, Германия. 2018-2020 - работа в сферата на сервитьорството в град Хамбург, Германия. 2020-2021 - половин година на борса заради безработица поради Covid-19. 2021-до днес - работа като хигиенистка в училищно заведение в град Хамбург, Германия. Езици: Майчин език - български. Други езици - ниво немски - високо владеене, турски и английски - средно владеене. Умения: Работа в екип, сръчност, бърза адаптация, лоялност.