Даниела Димитрова

Даниела Димитрова

Инфо

Любима мисъл/цитат
,,Човек е това, което носи в сърцето си.''
...