Иван Иванов

Иван Иванов
Автор на десетина стихосбирки, Иван Иванов се утвърждава като поет, чийто творби проблематизират любовта, свободата, истината, честното служене на народ и земя. Търсач на свободните територии за човешкия дух, той се противопоставя на малодушните, безволевите, на мъртвото живеене. Дори когато тихо страда, дори когато сърцето е в кърви обляно от рани, той пак не моли на колене, а гордо противопоставя своята истина, своята тиха тъга и любов на онези, с които е в диалог, в спор, в негласен двубой. С една дума художественият му свят е богат и наситен с екзистенциален размисъл, наситен с тъгата на човек, прозрял истините за света и хората, с тънък усет за неуловимото в човешкото битие. Автор на десетина стихосбирки, Иван Иванов се утвърждава като поет, чийто творби проблематизират любовта, свободата, истината, честното служене на народ и земя. Търсач на свободните територии за човешкия дух, той се противопоставя на малодушните, безволевите, на мъртвото живеене. Дори когато тихо страда, дори когато сърцето е в кърви обляно от рани, той пак не моли на колене, а гордо противопоставя своята истина, своята тиха тъга и любов на онези, с които е в диалог, в спор, в негласен двубой. С една дума художественият му свят е богат и наситен с екзистенциален размисъл, наситен с тъгата на ч...

Автобиография

Автор на десетина стихосбирки, Иван Иванов се утвърждава като поет, чийто творби проблематизират любовта, свободата, истината, честното служене на народ и земя. Търсач на свободните територии за човешкия дух, той се противопоставя на малодушните, безволевите, на мъртвото живеене. Дори когато тихо страда, дори когато сърцето е в кърви обляно от рани, той пак не моли на колене, а гордо противопоставя своята истина, своята тиха тъга и любов на онези, с които е в диалог, в спор, в негласен двубой. С една дума художественият му свят е богат и наситен с екзистенциален размисъл, наситен с тъгата на човек, прозрял истините за света и хората, с тънък усет за неуловимото в човешкото битие.