ССП Русе

ССП Русе
Русенски филиал на Съюза на свободните писатели в България. Членове на филиала са автори от гр.Русе и гр.Бяла, Русенско. Русенският филиал на ССП е създаден през 2013г. Издадени книги: Литературен сборник "Крайречни гласове", изд. май 2016 г. Включва творби на 25 съвременни български автори от Русенска област. Русенски филиал на Съюза на свободните писатели в България. Членове на филиала са автори от гр.Русе и гр.Бяла, Русенско. Русенският филиал на ССП е създаден през 2013г. Издадени книги: Литературен сборник "Крайречни гласове", изд. май 2016 г. Включва творби на 25 съвременни български автори от Русенска област....

Автобиография

Русенски филиал на Съюза на свободните писатели в България. Членове на филиала са автори от гр.Русе и гр.Бяла, Русенско. Русенският филиал на ССП е създаден през 2013г. Издадени книги: Литературен сборник "Крайречни гласове", изд. май 2016 г. Включва творби на 25 съвременни български автори от Русенска област.