Призоваваме Ви да спазвате наложените временни ограничения и да останете у дома с книга в ръка, поради което предлагаме всички свои книги с намаление до 20% до края на извънредното положение.
Работно време от 8 до 17 часа.
izdavam logo
ССП Русе

ССП Русе

Автобиография

Русенски филиал на Съюза на свободните писатели в България. Членове на филиала са автори от гр. Русе и гр. Бяла, Русенско. Русенският филиал на ССП е създаден през 2013 г. Издадени книги: Литературен сборник "Крайречни гласове", изд. май 2016 г. Включва творби на 25 съвременни български автори от Русенска област.