Светлана Тодорова

Светлана Тодорова
Светлана Тодорова е родена на 5 март 1977 г. в гр. Ямбол, България. Тя регистрира издателство "Доби Арт" през 2022 г. До момента е издала три детски книги: "В дворчето на баба" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, "Незабравимо лято" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, и "На море" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова. Светлана Тодорова е родена на 5 март 1977 г. в гр. Ямбол, България. Тя регистрира издателство "Доби Арт" през 2022 г. До момента е издала три детски книги: "В дворчето на баба" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, "Незабравимо лято" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, и "На море" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова....

Автобиография

Светлана Тодорова е родена на 5 март 1977 г. в гр. Ямбол, България. Тя регистрира издателство "Доби Арт" през 2022 г. До момента е издала три детски книги: "В дворчето на баба" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, "Незабравимо лято" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова, и "На море" с автор Стойка Миланова и художник Добромира Тодорова.

Инфо