Светланда Рашкова

Светланда  Рашкова
Светлана Йорданова Рашкова е поетеса, писателка-краевед и член на Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България. Родена е на 8 март 1957 г. в с. Павел, Великотърновско, а израснала е в с. Пиперково, Русенско. Завършила е МГ "Баба Тонка" в Русе и след това работила като учител по физика, математика и рисуване в различни училища, а също и като физик във ВТУ, днес РУ "Ангел Кънчев". През 1996 г. се дипломира като икономист-счетоводител в Стопанската академия "Д.А. Ценов" в гр. Свищов. От детските си години Светлана обичала да пише. Първото й публикувано стихотворение е в алманаха на русенската Математическа гимназия "Баба Тонка". Смъртта на баща й я провокирала да напише първата си книга "Пиперково - извор на живот". Тя е автор на множество публикации и съчинения, сред които участва с творби в антологията "Отражения". Светлана Йорданова Рашкова е поетеса, писателка-краевед и член на Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България. Родена е на 8 март 1957 г. в с. Павел, Великотърновско, а израснала е в с. Пиперково, Русенско. Завършила е МГ "Баба Тонка" в Русе и след това работила като учител по физика, математика и рисуване в различни училища, а също и като физик във ВТУ, днес РУ "Ангел Кънчев". През 1996 г. се дипломира като икономист-счетоводител в Стопанската академия "Д.А. Ценов" в гр. Свищов. От детските си години Светлана обичала да пише. Първото й публикувано стихотворение е в алманаха на...

Автобиография

Светлана Йорданова Рашкова е поетеса, писателка-краевед и член на Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България. Родена е на 8 март 1957 г. в с. Павел, Великотърновско, а израснала е в с. Пиперково, Русенско. Завършила е МГ "Баба Тонка" в Русе и след това работила като учител по физика, математика и рисуване в различни училища, а също и като физик във ВТУ, днес РУ "Ангел Кънчев". През 1996 г. се дипломира като икономист-счетоводител в Стопанската академия "Д.А. Ценов" в гр. Свищов. От детските си години Светлана обичала да пише. Първото й публикувано стихотворение е в алманаха на русенската Математическа гимназия "Баба Тонка". Смъртта на баща й я провокирала да напише първата си книга "Пиперково - извор на живот". Тя е автор на множество публикации и съчинения, сред които участва с творби в антологията "Отражения".