Виктория Йолова

Виктория Йолова
...

Инфо

Любима мисъл/цитат
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.