Огнян Негасенов

- Разработки по Частно Римско Право

Прегледай съдържаниетоРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...

Анотация

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...


Прочети още

Инфо

Жанрове
Страници
138
Формат
A5 (14,8Х21 см)
Език
Вид книга (подвързия):
Мека подвързия
Вътрешни страници - Цветност
Смесена цветност
Година на издаване
Редактор
Дизайнер на корицата
Оформил
Доставка на
26-02-2024 или 28-02-2024

Версияhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1708391188 https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/18d60fcae53f01ceac51696fed02b5b7/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/e3b479990d208c1abdb1bbc64ba94a0b/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/f4f8fc829fc61b35478b668dfd408d9f/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/0ee8cc399d7ce18f07b6aa21faf3f9bf/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/6f6b77ec0b9de414a37a93f8272a404a/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/34e9eb11a83134b6274184516bdd6d64/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/d34e763aa5c45dd1953927320e0c4e4c/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/09f4bbb18b4920fabff3b1b272f8484f/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/2edd434252a138ba668dba7ec41b7932/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/c5a3fa754bed80df31eab4b0ce999f7c/image.webp