Огнян Негасенов

- Разработки по Частно Римско Право

Прегледай съдържаниетоРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...

Анотация

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...


Прочети още

Инфо

Жанрове
Страници
138
Формат
A5 (14,8Х21 см)
Език
Вид книга (подвързия):
Мека подвързия
Вътрешни страници - Цветност
Смесена цветност
Година на издаване
Редактор
Дизайнер на корицата
Оформил
Доставка на
27-09-2023 или 29-09-2023

Версия
сума: 98.81 лв.
спестявате: 22.83 лв.
общо: 75.98 лв.
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1629732222 https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/59aa84743d9a0881be89fbd8ca590992/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/5aa95fc2cf109d372e5d054f93d8de6c/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/a5f6315c84bb0fcd12efc0180767e57f/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/be355559d21c49dcc07c9ce69481f45b/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/7c61c92edd194ef7231c8d09f7ba9ebb/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/2c5291a3bbc36f25d0fdfa1cab4e8bff/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/bb5e1e58b6bffa94da31a9b1f0a6a89b/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/f4577d1d3e8bb415b91a7a82565a317a/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/7bf59623ce189695aa14af88a8aed668/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/ea1ceaddb381a21c80c0e97ca58d1c59/image.webp