Огнян Негасенов

- Разработки по Частно Римско Право

Прегледай съдържаниетоРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...

Анотация

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...


Прочети още

Инфо

Жанрове
Страници
138
Формат
A5 (14,8Х21 см)
Език
Вид книга (подвързия):
Мека подвързия
Вътрешни страници - Цветност
Смесена цветност
Година на издаване
Редактор
Дизайнер на корицата
Оформил
Доставка на
18-06-2024 или 20-06-2024

Версияhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1718237143 https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/77f294dae645fbfef0f8d9c537f7947a/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/8b9ec7a68a728f1d93997e159874206c/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/54af2c714c083ca48395dc3f99a184ab/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/fb53985155ac4d8a93764b1842b79e7e/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/f8f3afd9cbbe6b721f3d420aec74b999/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/3cb3da13cd8eb735e00c05342dc6899e/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/a42090bc1e83fd19e3ddd76f8ff3cafa/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/b44eb3ea3185da95d95bc8f25782ee41/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/0285571cdccb00f576aff6a911215795/image.webp https://izdavam.com/bg/download/readPreview/1624/76dccc11599caaa21955c9a59bdea8a5/image.webp