izdavam logo
Прегледай съдържаниетоРазработки по Частно Римско Право

Разработки по Частно Римско Право

Анотация

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята. Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis. През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система. Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции: Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem. Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица. Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.

Инфо

Жанрове
Страници
138
Вид книга (подвързия):
Мека подвързия
Вътрешни страници - Цветност
Смесена цветност
Формат
A5

Доставка на

14-07-2020 или 15-07-2020

Купувам

x бр.