izdavam.com Споразумения за членство и Условия за ползване

Ревизиран: 19 Април 2021

izdavam.com е общност за създатели на забележителни произведения. Ние предоставяме средствата, необходими за публикация на Вашата работа, както за лично ползване, така и за дистрибуция към пазар за закупуване на стоки или услуги и страница, където можете да участвате във форуми и дискусионни групи с други съмишленици. Следните правила и условия са разработени не само за защита на Вашата работа и личните Ви данни, но също така и да се опишат нашите ангажименти към Вас като член на общността, както и Вашите отговорности като създател на съдържанието. Моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка, ако имате някакви въпроси за условията на споразумението.

С разглеждането и/или използването на Интернет страницата https://izdavam.com Вие се съгласявате без ограничения с условията за ползване, описани по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте услугите на Интернет Страницата.

Дефиниции

Акаунт е профилът (сметката) на Регистриран Потребител. Страницата, наричана по-долу Интернет Страницата, Страницата, Страница или Ние, е Интернет книжарница и издателство. Потребител е всеки Гост и/или Регистриран Потребител.

Гост е всеки нерегистриран потребител.

Регистриран Потребител е потребител със профил (сметка) в Интернет Страницата.

Клиент е този, който само купува Произведение.

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност, е създадено определено Произведение.

Произведение е всеки един продукт в Интернет Страницата, който се предлага за продажба от Автора.

Страницата предоставя персонален достъп до услуги, които позволяват на потребителите да печатат и публикуват професионално изработени книги (Произведение). Посетителите на Страницата също така могат да станат регистрирани членове на страницата. Услугите, които Страницата предоставя, включват публикуване, общност от регистрирани членове на Страницата и всякакви други услуги или съдържание, които могат да бъдат временни или постоянни (Услуги).

Това споразумение за условия за ползване на Страницата (Споразумение, Общи условия) поставя условията за използване на Услугите. Използвайки Услугите, Вие се съгласявате с това Споразумение, независимо дали сте Гост или Регистриран Потребител. При несъгласие от Ваша страна със Споразумението, Вие няма да имате достъп до Услугите на Страницата.

Вие се съгласявате, че сте прочели Споразумението и че сте съгласни с него.

aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от Страницата.

aл. 2) Използването на услугите на сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Чл. 2. Ние си запазваме правото да изменяме Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. Ние управляваме тази Страница от България. Ние не декларираме, че материалите или услугите в тази Страница са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпа до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителя Ние сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

• 1. Име и адрес на доставчика - Печатница НИМА ЕООД, гр. Плевен - 5800, ул. Димитър Константинов 29

• 2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

• 3. Цената на стоките е обявена за един брой в български лева с включен данък добавена стойност и е крайна за купувача.

• 4. Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

• 5. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Бележки за Нашата общност

izdavam.com е място, където хора от всички възрасти, сфери, опит и професии, могат да публикуват, продават или купуват творческо съдържание, като например романи, мемоари, поезия, готварски книги, технически ръководства, статии, книги за фотография, детски книги, календари и друго съдържание, което не се поддава лесно на категоризация. Ние помагаме на хората да разпространяват информация и изкуство, обхващащo широк спектър от обекти, като същевремено осигуряваме безопасност, приятелска, уваженческа и сериозна страница за всички творчески създателите. Тъй като нашата общност предлага широк диапазон на възрастта, Ние не насърчаваме съдържание, което може да накара голяма част от потребителите да се чувстват неуместно.

Страницата зачита усилията, които отиват в създаването на забележителна работа и Ние се ангажираме да защитаваме авторските права, както и правото Ви на личен живот. Като член на нашата общност трябва да не публикувате или разпространявате съдържание, което не притежавате или нямате права за него. Ние приемаме нарушения, свързани с авторското право и поверителността, много сериозно. За тази цел, ако вярвате, че материалите предлагани за продажба в нашата страница нарушават авторските Ви права или правото на личен живот, ние Ви съветваме да уведомите Страницата чрез бутона "Отбележи!", свързан с всяка част от съдържанието. Ако даден потребител нарушава авторски права, друга интелектуална собственост или правата на лична неприкосновеност, Страницата може по свое усмотрение да прекрати използването или да откаже достъп до интернет страницата. Ако сте отхвърлен поради тези причини, Ние няма задължение да осигури възстановяване на всички изплатени или дължими суми.

Договорът за членство долу описва с най-добрите юридически термини правата Ви като член на общността на Страницата, независимо дали сте създател или купувач на съдържанието. Договорът също така съдържа списък на правата ни като собственици на Страницата, информацията, която събираме за потребителите и начина на съхранението й, нашите задължения, свързани с точно начисляване и изплащане на приходите, получени от други собственици. Вашата собственост и права да се оттеглят произведения, публикувани чрез използване на страницата, както и нашите задължения за услугите, предоставяни от Страницата и нашите партньори. Моля, имайте предвид, че използването на Страницата или инструментите и услугите, достъпни от нея, означава, че приемате този договор за членство и всички негови условия.

По-долу можете да намерите реда и условията за участие в общността на Страницата, където ще имате право да участвате във форуми и групи, да закупувате стоки и услуги, както и да публикувате произведения за продажба и дистрибуция. Моля, не се колебайте да се свържете с Нас, ако имате някакви въпроси за условията към споразумението.
Добре дошли в нашата общност от творци!

Споразумения по членството

Преди да използвате Страницата за откриване на профил, моля, прочетете следните условията на договора Ви за членство и условията за ползване внимателно. Настоящите Общи условия Ви осигуряват достъп и ползване на интернет страници и услуги, притежавани и / или експлоатирани от Страницата. Вашият достъп и използването на страницата се ОПРЕДЕЛЯ от Вашето съгласие и съответствие с тези условия. Използването на страницата означава съгласие с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте тази страница. Имайте предвид, че всяко нарушение на тези условия може да доведе до прекратяване на възможността Ви за достъп и използването на Страницата.

Условията включват също командированите срокове и условия, приложими към специфични услуги и / или функции, всички от които са включени тук. Такива допълнителни условия ще бъдат публикувани за разглеждане във връзка с приложимата функция или услуга. В случай на противоречие между тези условия (различни от раздел 16, 17, 18 и 19 от настоящите условия) и допълнителните условия за контрол по отношение на конфликти и секции 16, 17, 18 и 19 от настоящите Общи условия се контролират.

Ние си запазваме правото по всяко време да променяме всички или част от настоящите Общи условия; промяна на страницата, включително чрез премахване или прекратяване на съдържание или характеристика на обект, промяна на всички хонорари или такси за ползване на страницата. Всички промени, които правим, ще бъдат в сила незабавно след предизвестие, като публикуване на страницата или оповестяване чрез електронната поща. Ако продължите да използвате страницата след това уведомление, ще се счита, че приемате промените. Можете да определите кога тези условия са последно преразглеждани, като отворите легендата "ПРЕРАЗГЛЕДАН", която се намира в горната част на настоящите Общи условия. Не забравяйте да се връщате към тази страница периодично, за да се гарантира,че се запознавате с най-актуалната версия на тези Правила. По този начин Вие се съгласявате с електронния вариант на настоящите Общи условия. Съгласявате се, че ние няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за всяко елиминиране или прекратяване на съдържание или характеристика на обект; или всяка промяна на каквито и да било такси.

 1. Регистрация
 2. Условия за използване на Страницата
 3. Съдържание
 4. Покупки
 5. Авторски Права
 6. Публикуване
 7. Приходи на създателя
 8. Срок и прекратяване
 9. Други страници и програми
 10. Промоции
 11. Възвръщаемост
 12. Премахване на съдържание, прекратяване на членство, задържане на съдържание
 13. Забрани за използване на съдържание
 14. Лично пространство
 15. Освобождаване от отговорност
 16. Отказ от гаранции
 17. Ограничение на отговорността
 18. Интелектуална собственост
 19. Политика за идея на съдържание
 20. Юрисдикционни въпроси
 21. Данъци и Такси
 22. Начин на изплащане на приходите направени от Авторите в Интернет Страницата
 23. Правила за съдържанието и насоки
 24. Съдържание за насоки
Регистрация
Когато настроите Вашия профил в Страницата и се регистрирате, за да използвате тази страница, Вие се съгласявате да (а) предоставяте точна, актуална и пълна информация за себе си, каквато изисква нашата регистрационна форма (включително Вашия имейл адрес), (б) поддържате и актуализирате информацията си (включително и Вашия имейл адрес), за да я държите точна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че, ако информацията, предоставена от Вас, е невярна, неточна, недостатъчна или непълна, (1) Вие не може да претендирате за липса на предизвестие за комуникации, които сме се опитали да Ви изпратим, които могат съществено да повлияят на Вашите права по силата на условията, (2), Ние си запазваме правото да прекратим достъпа Ви и използването на страницата. Декларацията ни за поверителност урежда използването и разкриването на информацията, която предоставяте.
Като част от процедурата за регистрация може да бъдете помолени да изберете потребителско име и парола. Ние можем да откажем да Ви дадем потребителско име по някаква причина по наше усмотрение, включително и в случай, че установим, че такова потребителско име олицетворява някой друг или е незаконно, вулгарно, или по друг начин обидно или е под защитата на търговска марка или други права на собственост, или в противен случай може да доведе до объркване. Вие ще бъдете отговорен за поверителността и използването на Вашия профил с потребителско име и парола, да не прехвърляте или препродавате профила си за страницата на трети лица. Носите отговорност за запазване на конфиденциалността на Вашите име и парола и за всякакви дейности (включително покупките), които се осъществяват чрез профила.

Условия за използване на Страницата

Чл. 1. Ние, като създател и собственик на тази Интернет Страница, Ви даваме право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в тази Страница само за лична употреба с нетърговска цел при условие ,че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в Страница материали в други сайтове е забранена. Материалите на тази Страница са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Чл. 2. В Страницата е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Ние не поемаме по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Страницата си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са в духа на тези общи условия.
Чл. 3. Потребителите на тази Страница нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злонамерени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица.
При спазване и изпълнение на съответствията с настоящите Общи условия, както и единствено за периода, който Ви се разрешават за достъп до Страницата, Ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо, с ограничено право и лиценз достъп до страницата, включващ текст, изображения, графики, видео, графика, звуци, данни, файлове, връзки и други материали, включени в страницата (различно от вашето съдържание), единствено предоставените от Нас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че някои функции на страницата могат да включват реклами, които са необходима част от страницата. На страницата всички такива материали и всички права върху интелектуалната собственост остават собственост на Страницата или носителите на лиценз и доставчици, освен ако не е изрично разрешено от настоящите Общи условия. Не може да използвате, възпроизвеждате, разпространявате, променяте, предавате, изпълнявате, изобразявате или създавате производни продукти от всяка част на Страницата без писменото съгласие от Наша страна. Нищо тук не Ви дава права да реализирате на пазара каквито и да било части от страницата или част от съдържанието в нея. Всички права, които не са изрично предоставени по-долу, са изрично запазени.
Този документ служи, за да урежда правните отношения между страните относно услугите, предоставени от Страницата. Чрез регистрация и при използването на Страницата Вие давате съгласието си да спазвате условията на настоящото споразумение. Настоящото споразумение остава в сила, докато сте потребител на нашите услуги. Можете да прекратите членството си по всяко време, като изтъкнете причината, за да можем бързо да я отстраним ,което е в интерес на доброто ни партньорство и сътрудничество.
Чрез даването на Вашето съгласие Вие декларирате, че информацията, използвана при регистрацията, е вярна, че сте над 16-годишна възраст и че тази информация с нищо не нарушава законите на Република България. Ако Вие нарушавате тези или които и да е условия, описани в тези Общи Условия, Страницата си запазва правото да изтрие Вашия Акаунт без предупреждение.
Страницата си запазва правото да не отпечата Вашето Произведение, ако то съдържа религиозни, политически и всякакви други непозволени от закона или обидни думи, изречения или фрази.
Вие се съгласявате, че ние не можем да носим отговорност при възникнали технически проблеми с Интернет или Интернет страницата до тяхното отстраняване. При отпечатването на подадения от Вас материал е допустимо малко, несъществено разминаване в цветово отношение и разпределение на текст в страниците (това се получава от недобро калибриране на Вашия с нашите машини). При съществени разминавания на поръчания материал за отпечатване и готовата продукция ние се задължаваме да отстраним всички дефекти за наша сметка в рамките на 10 работни дни след писмено уведомление от Ваша страна.
Ако възникнат спорове относно качеството на поръчката, плащания, такси и др. то е необходимо да ни уведомите писмено като опишете вашето становище в седемдневен срок след получаване на заявената поръчка. Това становище трябва да е адресирано на адреса, посочен в Страницата. Като Вие се задължавате да заплатите всички суми и такси произлезли от това.
След като сте дали за печат на Страницата и сте се подписали, че сте съгласен с това споразумение и с декларацията за авторско право налична на Страницата и сте убедени, че това е материалът, който искате да отпечатаме, то ние не носим отговорност за печатни и други грешки, промяна на шрифт, цвят на корица, формат на книга и др. Съдържанието на книгата може да се коригира след писмено уведомление от Ваша страна. Вие носите отговорност да проверите чрез изтегляне на актуалния файл на Вашата книга от профила на Вашата книга дали промените са направени и ако не са, да ни сигнализирате за това. При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта контакти. Ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за нанесени щети или ползи, свързани с това споразумение при груба небрежност или умишлено нарушение от Ваша страна. Всички взаимоотношения с наследници на авторските права се уреждат с допълнително споразумение между заинтересованите страни. Официална кореспонденция с Вас се счита само писмената (чрез актуална електронна поща), посочена от Вас в сайта, независимо дали Вие я посещавате и поддържате. При съгласието си да ползвате услугите на настоящия сайт, ще получите отговор по електронен път.
При възникнали спорове между страните, засегнати в настоящото споразумение, не по-високи от 2000 лева от сумата на поръчката се решават по взаимно разбирателство в смисъл на запазване на добрите отношения на партньорите, като засегнатата страна предложи алтернативно решение на спора. Това се приема да се извърши по имейл, писмено предложение, направено по съответен ред и начин, но не по-късно от 15 дни след получаване на вече отпечатаната поръчка. Ако такова споразумение не може да бъде постигнато, то то се решава по приетия законов начин по местоседалище на Страницата. Като всяка от заинтересованите страни поема разходите си, произтичащи от това деяние.
Настоящото споразумение се приема само когато сте потребител на Страницата и сте съгласни с условията в нея. За удобство на страните цялата кореспонденция се извършва на официалния език на държавата, от която потребителят ни пише. Моля, ако имате въпроси към нас, не се колебайте да ни ги зададете по удобен за Вас начин, като също така ние се ангажираме, при желание от ваша страна, да изпратим това споразумение в писмен вид на посочен адрес.
В следствие на събраните данни ние можем да Ви дадем информация за съвместната ни работа, като парични потоци, отпечатване на материали за срок от една календарна година назад. С подписването на това споразумение Вие изрично давате съгласието си, да обменим личната Ви информация с наши контрагенти във връзка и с цел единствено за предоставяне (пример: на куриерска фирма) на продукти и услуги свързани със съвместната ни работа. С това споразумение Вие давате съгласието си, ако притежавате търговска марка, то ние можем да я ползваме само и единствено за вашето произведение. Не се разрешава на трети страни, по какъвто и да е начин, да събират и използват информация за нашите клиенти от нашата страница. Вие можете да получите желаната информация по всяко време, като се свържете с нас чрез посочените в Страницата начини. Така също ние се задължаваме при продажби, промени и др. да Ви известяваме по електронен път (обикновено чрез изпращането на електронна поща, но не само). Ние не носим отговорност за информацията на други уеб сайтове, както и не можем да контролираме тяхното съдържание. С това споразумение ние се ангажираме и задължаваме да пазим и съхраняваме единствено Вашата подадена лична информация. За тази цел ние използваме известните ни и съвременни защитни технологии, антивирусни програми, електронна база данни и сървъри, свързани с предпазването от проникването в тях на трети лица. Във връзка с това ние извършваме непрекъснат контрол, за да можем да предотвратим своевременно опит за злоупотреби. Ако забележите нежелана от вас намеса в профила Ви, се задължавате непременно и своевременно да ни уведомите, за да предприемем необходимите мерки. Трябва да имате предвид, че Страницата не може винаги да гарантира сигурността на личните Ви данни, защото тази сигурност не е гарантирана и в световната интернет мрежа.
Виe, като Автор, имате право да получите една безплатна бройка при издаване на нова книга в Страницата. Вие, като Автор, се съгласявате, че получаването на безплатната бройка, трябва да бъде заявено в писмен вид по имейл и/или по пощата, като при незаявяване от страна на Автора, че желае да получи безплатната си бройка в срок от един месец след направената поръчка за издаване, Страницата си запазва правото да откаже да предостави безплатната бройка. Вие, като автор, се съгласявате, че ще получите само една безплатна бройка при издаването на Вашата книга в Страницата. Вие, като Автор, се съгласявате, че след като получите безплатната бройка, имате срок от 30 календарни дни, в който да решите дали книгата Ви да бъде издадена и да бъде налична в нашата онлайн книжарница. В противен случай, Вие се съгласявате да заплатите безплатната бройка или да издадем книгата Ви и тя да присъства в онлайн книжарницата ни за срок поне от една година.
С това споразумение Вие декларирате, че ни възлагате и сте съгласен да отпечатаме Вашата книга (произведение) в неопределен тираж. Освен ако не е предвидено друго допълнително условие.

Права и задължения на потребителите

Като ГОСТ на Страницата Вие имате право да разглеждате и отваряте връзки в страницата.
Като ГОСТ на Страницата Вие нямате достъп до собствен профил, нямате потребителско име и парола и не можете да ползвате услугите на страницата пълноценно.
Регистриран Потребител има право на собствен профил, където може да променя своите данни, да контролира профила на покупко-продажби (ако има такива) само на негови книги, да следи финансовите си приходи (ако има такива) и да контролира производството и разпространението само на собствените си произведения.
При първа поръчка на книга, след като сте преминали през всички уточнения и сте дали съгласие за печат (печатна версия на книгата), нямате право на промяна на информацията в нея. От тук нататък може да правите промяна на всяка следваща поръчка, като се задължавате да поръчате минимум един брой от книгата при всяка промяна.
Вашия потребителски профил можете да ползвате само и единствено вие.

При поръчка за отпечатване Вие се съгласявате, че дължите на Страницата договорената сума и преди получаване на готовата продукция ще преведете договорената сума на посочената банкова сметка или по друг уговорен начин.
Авторът се задължава да заплаща всички такси и данъчни задължения, произтичащи от приходи, получени чрез продажби на Произведението посредством Интернет Страницата.

Като АВТОР Вие се задължавате да следите дали в нашите архиви се съдържа актуалния файл на книгата от Вашия профил в меню Профил-Всички книги-Името на Произведението-Свали актуален файл. Ако бъдат отпечатани бройки с грешен или неактуален файл, Вие като автор ще бъдете отговорни за отпечатването на нови Произведения и съответно заплащането им.

Права и задължения на Страницата

С това споразумение авторът отстъпва на Страницата правото да възпроизведе и разпространи Произведението му, а Страницата се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение, ако Авторът е посочил такова. Авторът предоставя на Страницата лично обработени от него файлове, като се съгласява да му бъде издадена и/или отпечатана и пусната за разпространение неговата книга чрез нашата онлайн книжарница.
Страницата си запазва правото да промени условията в настоящото споразумение като:
- за регистрирани потребители то се запазва във видът, в който са го подписали преди отпечатване на творбата им, след това в сила влиза текущите условия за ползване на страницата.
- след изтичане на 30 дни от промяната на споразумението, то тя става валидна за всички посетители.
- за съществени промени свързани с Защита на личните данни Страницата се задължава да уведоми с имейл своите членове за наложените промени.
- ако регистрираните потребители не са съгласни с промените, те се задължават да прекратят използването на услугите на сайта.
Страницата не носи отговорност за съдържанието на Произведението, като подвеждаща информация, неточности и др. Ние не се задължаваме да упражняваме контрол върху това съдържание.
Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим членството Ви, като за причината ви уведомим по имейл адрес, с който сте се регистрирали. Като задължение на страните остава да решат взаимно финансовите си отношения. След прекратяване на членството Ви Вашият профил, книгите, произведенията, файловете, снимките и др. могат да бъдат изтрити от нашите данни при писмена молба от Ваша страна. Като Страницата не носи никаква отговорност пред Вас за тези си действия.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме цените, свързани с дейността му, с доставката, с заплащането на услугите, които извършва, с пощенските услуги на продукцията, която е поръчана за доставка от Вас. Вие се съгласявате да заплатите всички такси и разходи свързани с поръчката Ви, както и данък добавена стойност и всички данъци, произтичащи от нея. При поръчка на книги или продукти , които изискват допълнителни разходи като товаро-разтоварна дейност, опаковка, палета и др. се договаря допълнително между страните с отделно от това споразумение писмен документ, подписан от заинтересованите страни.
Когато споразумението се отнася за износ на продукцията в друга страна, то Страницата носи отговорност само за страната производител на зададената поръчка. Поръчителят, от която и да е страна в случая, се задължава да спазва законодателството на съответната страна вносител.
Ние си запазваме правото да премахнем потребител, който е доказано, че си служи с измама или злоупотреба, не зачита авторските права и да го подведем под съдебна отговорност, съобразно законите на страната.
С доброволната си регистрацията в Страницата, ние получаваме Вашето съгласие и право да отпечатваме и разпространяваме Вашето Произведение съгласно условията в тези общи условия и/или при поръчка на Вашето Произведение.
Забранени за печат са книги с порнографско съдържание, книги с подвеждаща информация, картини, снимки, файлове, защитени с авторски права, и търговски тайни. Ако се установи, че Вашата възраст е под 13 години, имаме право да изтрием Вашия профил веднага, без предупреждение. Потребителят носи отговорност за всички последици, произтичащи от това споразумение. Всяко съдържание в профила Ви, публикувано от Вас, не може да съдържа порнография, голота, сексуално насилие или снимки на трети лица без тяхното писмено одобрение. Потребителят няма право да се регистрира под чуждо име или да полза чужди профили и имейли. Използването на Страницата става само по законния начин и съобразен с настоящото споразумение. Страницата не е задължен да разследва или да води следствие за нарушаване на правилата от заинтересованите лица. Запазва си правото да премахва съдържание, да изтрива потребители от сайта, да повдига съдебни дела срещу потребители, нарушаващи правилата на това споразумение и срещу потребители, нарушаващи авторското право.
Страницата не носи отговорност при неизпълнение на поръчка при форсмажорни обстоятелства (технически проблеми , природни бедствия и др.).
Страницата не носи отговорност при настъпили загуби или вреди в резултат на взаимоотношенията ни, засегнати в това споразумение. Или настъпили такива в следствие на трети лица, използвали недобросъвестно акаунта Ви и паролата Ви. При възникване на спор между Вас и трето лице Страницата не е задължена да се включва в спора. Ние можем да останем само като наблюдатели на този спор.
Страницата може да прекрати Вашето членство по всяко време и по всякакви причини. В случай, че причината може да бъде отстранена, Ние ще Ви изпратим имейл, в който да опишем каква е тя и ако до определения срок, който е описан в имейла, Вие не я отстраните, Ние си запазваме правото да премахнем Вашия Акаунт и членство в Страницата. Все се съгласявате, че разбирате, че след изтриването на Вашия Акаунт и профил, ще се изтрие и цялото съдържание, свързано с Ваши Произведения и информация, която Вие сте въвели в Страницата. Ние не отговаряме за запазването на никаква информация след изтриването на Вашия Акаунт, както от наша страна, така и от Ваша.
Ние си запазваме правото след получаване на поръчката по електронен или друг начин по всяко време да приемем или отхвърлим Вашата поръчка, независимо от причината. Ние си запазваме правото след получаване на поръчката да изпълним цялата или част от нея (т.е. част от количеството на поръчаните Произведения). Ние си запазваме правото да изискваме допълнителна информация или данни за извършването на дадена поръчка.

Техническата поддръжка и други проблеми могат да направят страницата недостъпна за определен период от време. Страницата не поема никакви ангажименти, поръчителство или гаранция, че ще работи винаги, без прекъсване или че ще се съобразява с всички потребители. Страницата по свое усмотрение може да променя функции, наличие, функциониране и / или за определен период от време да спира страницата без предупреждение на потребителите.
Докато използвате страницата, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и наредби. В допълнение, Ние очакваме потребителите да зачитат правата и достойнството на другите. Чрез използването на страницата Вие приемате отчасти правилата за поведение, определени в този раздел; всяко неспазване може да доведе до прекратяване на достъпа Ви съгласно раздел 9 по-долу. При ползването на страницата, Вие се съгласявате да НЕ:

Ние можем да спрем и / или да прекратим достъпа Ви и използването на страницата и / или каквито и да било възможности, предоставени на Ваше разположение чрез нея веднага, ако не успеете да се съобразите с горните правила или по друг начин да не се съобразите с настоящите Общи условия.

Съдържание

В случай, че сте издали или качили Произведение в съответствие с раздел 2, или по друг начин чрез Страницата, всякакви материали, включително, но не само текст, снимки и други изображения, графики , видео, звуци, данни, файлове, връзки и други материали ("Съдържание"), ще останете собственици на съдържанието. Вие предоставяте безвъзмездно на Нас и нашите партньори право да се използва, възпроизвежда, разпространява съдържанието, единствено във връзка с тази страница. Ако решите да се ограничи достъпът и разпространението на съдържанието Ви, Ние ще предприемем съответните действия. Ние не можем да гарантираме, че тези промени ще са достатъчно ефективни. Моля, имайте предвид като запазвате собствеността си на Вашето съдържание, че всеки шаблон или оформление, в което може да се въведе такова съдържание чрез инструменти и функции, предоставени от Страницата, не са Ваша собственост и може да се използват от Страницата и всеки друг за всякакви цели. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нямате право на такава матрица и / или оформлението ѝ като образец или чертеж ще бъдат изцяло собственост на Страницата.

Вие декларирате, че (1) притежавате всички необходими права по отношение на Вашето съдържание в противен случай, (2) съдържанието Ви не и няма да наруши, злоупотреби, използва или разкрива без разрешение, или по друг начин нарушава интелектуалната собственост или право на собственост на трети лица и не е незаконно, измамно, заплашително, обидно, клеветническо, нецензурно или други подобно, (3) при желание от Страницата, без по-нататъшно разглеждане, Вие незабавно ще трябва да предоставите на Страницата разумни доказателства за адекватни и приложими права на трети лица (т.е., съгласия, одобрения, лицензи или сублицензи), и се съгласявате, че Страницата може да предостави копие от тези Условия за всеки, който твърди за нарушение на авторските права / търговска марка, свързани с Вашето съдържание или за прилагане на закона или други лица, както се изисква от закона, или когато Ние преценим, че е необходимо да се защитят Вашите права или правата на другите, (4) ще се придържате към политиката на съдържанието и насоките, публикувани на страницата, (5) Вие се съгласявате, че сте получили писмено съгласие и / или разрешение на всяко идентифицирано физическо лице, което се появява в съдържанието Ви. В случай, че това идентифицирано лице е на възраст под 18 години, Вие декларирате, че сте получили писмено съгласие или разрешение от родител/настойник. Вие се съгласявате да предоставяте на Нас копие от всички тези съгласия, изявления и / или разрешения при поискване от Страницата. Ако все пак представяте съдържание на самоличност под осемнадесет (18) годишна възраст, Ние силно Ви препоръчваме да не се включва никаква лична информация (включително име на лицето или адрес). Всяко нарушение на този раздел, може да предизвика премахване на съдържание и да прекрати Вашия профил и достъп до страницата.

Страницата не носи отговорност за използването или достъпността на съдържание, независимо дали то е авторско или не. Вие потвърждавате и приемате, че Ние можем (но не сме длъжни) да направим някои или всички действия, по наша преценка: (а) наблюдаване и / или филтриране на всяко съдържание (включително без ограничение, чрез блокиране или подмяна на ругатни или други, които могат да бъдат считани за вредни или обидни); (б) да се променя, премахва или откаже да се изпрати, предава или използва по друг начин всяко съдържание (включително, но не само, чрез преустановяване на преработката и свързана с всяко съдържание); (в) оповестяване на всяко съдържание, обстоятелства, свързани с предаването или използването му, на която и да е трета страна, за да се обслужват нуждите на Нашите партньори, дистрибутори, лицензодатели, рекламодатели и спонсори, и нашите и техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти, други представители; за да се спазят законовите задължения или правителствени искания; за налагане на тези Общи условия; или поради някаква друга причина или цел.

Моля, имайте предвид, че съдържание, въведено чрез автоматичен метод, се счита за неуместно. Ако установим такъв тип съдържание, то може автоматично да бъде премахнато от Страницата. Тя няма задължение да премахне съдържание в отговор на потребителски сигнали или искания. Страницата НЕ носи отговорност за отстраняването или неизваждането на съдържание от страницата. Препоръчваме Ви да запазите резервно копие с Вашето съдържание на собствен носител, тъй като Страницата не отговаря за съхранението на Вашето съдържание.
Страницата също така си запазва правото (1) да запази част от задната корица на книга на всяко публикувано съдържание за поставяне на уникален идентификационен номер и баркод (това може да е ISBN номер), (2) изтриване на съдържанието от Страницата от базата данни след определен период от време, както е предвидено в настоящите политики на Страницата.

Страницата може да позволи на потребителите да споделят съдържание с други потребители, включително, но не само в нашите коментари, потребителски форуми и блогове (наричани общо "Форум"). Някои участници във форума могат да използват анонимни имена и може да нямат връзка със Страницата. Участниците могат да публикуват съобщения или да правят изявления, независимо дали съзнателно или несъзнателно мислят, че са неверни, заблуждаващи и предоставят съдържание, което може да е нежелателно за Вас. Ние нито подкрепяме, нито сме отговорни за такива съобщения, изявления или съдържание, или каквито и да било мнения, съвети, информация и други изказвания, направени или включени в страницата от трети страни, независимо дали тези трети страни са потребители на страницата или не. Мненията, изразени във форумите, отразяват единствено мнението на участниците и не могат да отразяват становищата на Страницата. Ние не носим отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в статии или публикации, за хипервръзки, вградени в съобщения или за каквито и да било резултати, получени от използването на тази информация. При никакви обстоятелства Страницата, някои от нашите партньори, дистрибутори, лицензодатели, рекламодатели, спонсори и / или някои от нашите или техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти или други представители, не носят отговорност за загуба или повреда, причинени от такава информация, получена чрез страницата. Ние можем, но не сме задължени, да осъществим мониторинг на форуми и всякакви материали, публикувани чрез форумите или по друг начин на Страницата.

Някои функции на страницата Ви позволяват да изпращате и получавате съобщения. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Страницата не носи отговорност за каквито и да било съобщения и / или всяко съдържание изпратено или получено от Вас. Страницата си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да определи граници за броя и размера на всички съобщения, изпращани или получени чрез страницата и / или размера на пространството за съхранение на разположение за предаване или за всяка функция, която е достъпна чрез страницата.

Покупки

Ако желаете да закупите някои продукти или услуги чрез страницата, ще Ви помолим да предоставите определена информация за Вашата покупка. Всяка такава информация ще бъде третирана, както е описано в нашата политика за конфиденциалност. Цялата информация, която ни предоставяте при плащане на трета страна трябва да бъде точна, актуална и пълна. Вие декларирате и гарантирате, че имате законното право да се ползва всяка кредитна карта или други платежни средства, като използвате иницииране на всяка сделка. Вие се съгласявате да заплатите всички направени от Вас такси или на всеки потребител на Вашия профил и кредитна карта (или друг приложим механизъм за плащане) на цени, когато са направени тези такси. Вие също така сте отговорни за плащането на всички приложими данъци, свързани с покупките Ви. Проверка на информацията, приложима за покупка, може да се изисква преди нашето приемане на всяка поръчка. Описания, снимки, препратки, функции, съдържание, спецификации, продукти, цени и наличността на всички продукти или услуги, които подлежат на промяна без предизвестие, както и сегашните ни цени, могат да бъдат намерени на страницата. Ние полагаме необходимите усилия за да се изведат правилно атрибутите на нашите продукти, включително приложимите цветове, но реалният цвят, който виждате, ще зависи от Вашата компютърна система и Ние не можем да гарантираме, че Вашият компютър ще покаже точно такива цветове. Включването на каквито и да било продукти или услуги на страницата в определен момент не предполага и не гарантира, че тези продукти или услуги ще бъдат на разположение по всяко време. Ваша е отговорността да спазвате всички приложими местни, държавни и международни закони (включително минимална възраст) по отношение на времето, употребата и продажбата на всеки елемент, закупен чрез страницата. Чрез подаване на поръчката, която представлявате, поръчаните продукти ще бъдат използвани само по законен начин. Ние си запазваме правото с или без предизвестие да се ограничи предоставеното количество или да прекратим всеки продукт или услуга; да отменим използването на всеки купон, купон код, промоционален код или други подобни промоции. Рискът от загуба на всяка една покупка, след като тя бъде предоставена на фирма за доставка, не е наша отговорност.

Страницата си запазва правото да променя производствената цена на всички стоки и артикули.

Авторски права

Ние не притежаваме Вашето Произведение.
Авторските права на Страницата са запазени, както и на съдържанието, логото и извършваните услуги. Нямате никакво право да ги използвате без изричното разрешение на Страницата. Към нарушителите ще бъдат приложени законовите разпоредби на Република България.
Съдържанието на представения материал за издаване и/или печат на Страницата не се предоставя на трети лица и не се записват на преносими носители, освен в договорените в това споразумение условия. Страницата се задължава да опазва авторската информация, постъпила за издаване и печат. Вие носите отговорност относно всички материали, публикувани чрез Вашия профил, което Ви задължава да ги съхранявате и поддържате. Също така носите отговорност за съдържанието на дадените материали за издаване и печат. Страницата си запазва правото да изтрива и премахва материали, застрашаващи националната сигурност и интереси, нарушаващи неприкосновеността на гражданите и групи от хора, с расистко съдържание, съдържание с фанатизъм, навреждащо на група хора или отделни лица и/или насочено против човечеството.
Ако смятате, че за дадената от Вас творба за печат в Страницата са нарушени Вашите авторски права, засягащи съвместното ни споразумение, сте длъжни да направите следното: Първо трябва да се убедите, че проблемът е свързан с нас. Веднага трябва да ни уведомите по посочения в споразумението начин, като ни представите необходимата информация за изясняване на случая, а именно: дали вие притежавате авторското право над въпросната творба; точно и ясно описание на авторските права, които са нарушени и са предмет на нашето споразумение; верни и точни данни за кореспонденция, адрес, имейл и телефон. Необходимо е да подпишете и да ни предоставите лично или чрез писмо декларация от Вас, съобразена с българското законодателство за лъжесвидетелство. Точно и ясно описан в детайли проблемът, предизвикал Вашите съмнения. Молим, всички писмени становища да изпращате на адреса, посочен в Страницата или адреса за кореспонденция на фирмат, описан в това споразумение.
Това споразумение Ви дава право да използвате Страницата само за собствени нужди.

Страницата се ангажира да защитава авторските права и очаква потребителите на страницата да правят същото. Ако смятате, че всеки материал, използван или изложен на или чрез страницата, нарушава авторските Ви права, Вие (или Вашият агент) може да ни изпратите съобщение с искане материалът да бъде отстранен или достъпът до него да бъде блокиран. Искането трябва да съдържа следната информация: (а) физически или електронен подпис на собственика или на лицето, упълномощено от името на собственика, чието авторско право се счита за нарушено; (б) доказателство, че са нарушени авторските права (или ако няколко обекта на авторското право са обхванати от едно искане, доказателство - представено като списък на всяко произведение); (в) идентификация на материала, за който се твърди, че се нарушават авторските права или е обект на престъпна дейност, необходима е достатъчна информация, за да ни позволи да открием материала на страницата; (г) име, адрес, телефонен номер и електронен адрес на страната жалбоподател; (д) декларация, че страната, подала жалбата има достатъчно основания да смята, че използването на материала по начина, по който е използван, не е разрешен от собственика на авторските права, от негов представител или от закона; и (е) декларация, че информацията в искането е точна за предотвратяване на лъжесвидетелство и жалбоподателят има правомощия да представлява собственика на авторското право, което се смята за нарушено. Ако смятате, че жалбата за нарушаване на авторските права е неправилно подадена срещу Вас, Вие трябва да ни изпратите насрещно насрещни искания. Исканията и насрещните искания трябва да отговарят на действащите към този момент нормативни изисквания, наложени от закона. Всички искания и насрещни искания относно страницата трябва да бъдат изпратени на:

Печатница НИМА ЕООД

Ул. Димитър Костадинов 29

Плевен - 5800

България

Тема: Въпросно съдържание

Емайл: support@izdavam.com

Публикуване

Ако желаете да издадете съдържание чрез Страницата, ще Ви бъде предоставена възможност да се запознаете как да го направите, условия за разпространение и продажба. Процесът на публикуване превръща Вашето съдържание в подготвени за публикация файлове. Можете да използвате тези конвертирани файлове за разпространение и / или продажба на съдържанието Ви, както и да изберете, чрез Страницата и / или разпределение на партньорите.
Страницата има право да разпространява книгата Ви във всяка форма на медии, включително и печатни медии, с цел насърчаване на (а) на автора или авторската работа и / или (б) услугите на Страницата. Тези рекламни бройки ще бъдат лицензирани безплатно за некомерсиална употреба, дублиране и споделяне, като бройките трябва да бъдат съгласувани с автора. Авторът се съгласява, че след издаване на неговата книга (творба), същата ще бъде публикувана за разпространение и продажба за не по-малко от една година. След изтичане на този срок авторът има право да премахне творбата, като писмено се свърже с нас за това.

Приходи на създателя

Ако сте издали и продали Произведението си приходите Ви ще се виждат в профила Ви в раздел Продажби. Можете да изберете да получите приходите си през ePay.bg, Revolut, PayPal, по банков път или чрез куриерска компания Еконт Експрес. Плащанията чрез PayPal и Revolut се извършват в евро. Всички други ще извършват в лева.
При проблем с изплащането на печалбата на Автора, той е длъжен да се свърже с Нас, за да се уточни каква е причината за това. Авторът получава имейл след като плащането е извършено успешно. Плащането става възможно след натрупване на сумата от 10 лв. и след като авторът влезе в профила си в раздел Портфейл и натисне на бутон Заявка за изплащане. След подадена заявка на Автора, Ние си запазваме правото да изплатим печалбата не по-късно от 15 работни дни.

Всички минимални приходи в страните извън еврозоната се изчисляват в евро с текущи валутни курсове за целите на минималните прагове за предаване на плащанията към Вас от Страницата.
Ваша е отговорността да актуализирате данните си в контакти. Ако не успеем да се свържем с Вас, използвайки информацията в отдел контакти, ние можем по собствено усмотрение да начисляваме такса за прекратяване, равна на сумата на неплатените приходи за покриване на административните разходи.
Въз основа на данъчното законодателство, плащането, което ще получите, може да бъде по-малко от приходите. Вие сте отговорни и за всички данъци, такси и глоби, свързани с получаването на приходите или продажба на съдържанието Ви и да обезщетите Страницата за всеки такъв данък, такса или глоба.

Вие сте отговорни за третата страна, за изплащане на възнаграждения, комисионни и т.н., които могат да бъдат дължими към тях и се основават на споразумения, които сте направили с трета страна и / или пасиви, които сте направили на трети лица.
Страницата си запазва правото да задържа плащане на базата на подозрителни действия, включително, но не само, потенциална измама, нарушаване на авторски права или други нарушения на настоящите Общи условия, претенции на трети лица и / или въпроси относно полагащата се собственост на профила.

Ако приходите Ви от продажба на съдържание не са потърсени в период по-дълъг от една календарна година, Страницата си запазва правото да дари сумата на определена от него организация, музей, дружество или всякаква друга неправителствена организация, която се занимава в подкрепа на българските автори.

Срок и прекратяване

Тези условия трябва да останат в сила до прекратяването, както е изложено по-горе. Ние можем, по свое усмотрение, незабавно да прекратим настоящите Общи условия, както и / или достъпа Ви и използването на страницата или до част от тях, по всяко време и по всякаква причина, включително ако вярваме, че сте нарушили или действали непоследователно с точките или духа на настоящите Общи условия. При прекратяване на настоящите Общи условия правото Ви да имате достъп и / или да използвате страницата веднага ще бъде отнето. Вие се съгласявате, че всяко прекратяване на достъпа Ви или използването на тази страница може да се осъществи без предизвестие, както и че ние можем веднага да деактивираме или изтрием парола и потребителско име и всички свързани с тях информация и файлове, включително всички съдържания и / или всеки по-нататъчен достъп до такава информация или файлове. Вие се съгласявате, че Ние няма да носим отговорност пред Вас или трето лице за всяко прекратяване на Вашия достъп до страницата или която и да е такава информация или файлове и не се изисква да се направи информацията или файловете, достъпни за Вас, след това прекратяване.

Други страници и програми

Страницата може да Ви насочи към уеб страници, софтуер или услуги, притежавани или управлявани от трета страна, за съдържанието на които не носим отговорност и нямаме контрол върху тях. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за (а) съдържанието и функционирането на такива трети страни, или (б) личния живот или други практики на такива трети страни. Фактът, че страницата Ви насочва към такива трети страни да не се приема като одобрение или гаранция за всички тях. Връзките към такива трети страни служат само за удобство. Вие носите отговорност за разходи, свързани с трети страни, включително всички приложими лицензионни такси и таксите за обслужване. Ние Ви препоръчваме да се запознаете с условията за ползване и процедурите на всички такива връзки, свързани с трети страни.
Други страници могат да предоставят връзки към страницата с или без наше разрешение. Ние не подкрепяме такива действия, както и не носим и не трябва да носим отговорност за каквито и да било връзки от тези страници към нашата страницата, към всяко съдържание, реклама, продукти или други материали, които могат да доведат до загуби или щети.

Вие приемате, че използването на трети страни, страници и ресурси, използването на съдържание, информация, данни, реклами, продукти или други материали е ваша отговорност и е предмет на сроковете и условията за използване, приложими към третите страни.

Ние имаме право по всяко време и по свое усмотрение, да блокираме линкове към страници чрез технологични или други средства, без предварително уведомяване.

Промоции

В допълнение към тези условия - конкурси, лотарии, анкети, игри или други подобни промоции ("Промоции"), предоставящи се чрез Страницата могат да бъдат предмет на специални правила, които са отделени от настоящото споразумение. С участието си в подобни Промоции ще бъдете обект на тези правила, които могат да се различават от правилата и условията изложени тук. Призоваваме Ви да прегледате всички специфични правила, приложими към конкретните промоции, които ще бъдат свързани с такъв тип подкрепа и да преразгледате нашата политика за конфиденциалност в допълнение към настоящите Общи условия, уреждаща информация, предоставена във връзка с тези дейности. В случай, че условията и реда на тези Промоции са в противоречие с настоящите Общи условия, в сила са Общите условия на Промоциите. Промоциите обикновено са предмет на следните правила и ограничения:

Страницата си запазва правото да откаже да изплати приходите, в случай на злоупотреба с нашите промоции и / или други начини за събиране на пари чрез манипулиране и / или други измамни и неправомерни техники. Ако открием такава дейност, ние си запазваме правото да закрием профила Ви и да задържим всички плащания и приходи.

Възвръщаемост

Произведението се "отпечатва по поръчка", при наличието на такава. Ако получите едно Произведение, при което е наличен фабричен дефект, ние ще осигурим замяна (копие) по наше усмотрение, базирано на фотографски доказателства. Поради естеството на производствения процес на печат при поискване, не е икономически изгодно да приемаме всеки един повреден физически продукт, който действително се връщат при нас. Възстановяванe на повреден продукт се извършва по наше усмотрение, тъй като Страницата осигурява контролирани издателски инструменти. Страницата не може и не носи отговорност за съдържанието и/или качеството на Произведението, включително грешно написани думи, граматически грешки, фактически грешки, лошо качество на снимките, и т.н., неговото форматиране, дизайн или общ външен вид. Създателят одобрява визуалното представяне и цялото съдържание и носи отговорност за неговото качество и представяне.

Премахване на съдържание и прекратяване на членство

Публично премахнатото съдържание ще бъде изтрито от базата данни на Страницата, както е посочено в действащата политика на Страницата
Въпреки това, за всички съдържания, които сте избрали да се оттеглят : (1) този процес може да отнеме няколко работни дни; (2) вашето съдържание все още ще може да бъде показвано след като е спряно от продажба, може да продължи да бъде показвано като "Няма", "Няма наличност" или други подобни.

Нетни приходи, получени от Страницата, преди съдържанието да бъде свалено, ще продължат да се отчитат, когато е приложимо.
Ако Вашето съдържание не е публикувано, може да го изтриете и то ще бъде премахнато от базата данни на Страницата. Този тип псъдържание ще бъде изтрито от Страницата и базата данни след определен период от време, както е предвидено в действащите политики на Страницата.
Можете да прекратите членството си чрез писмено уведомление до нас. Вашето желание за прекратяване ще влезе в сила в рамките на 30 работни дни след потвърждението от наша страна. Всички условия относно оттеглянето или изтриване на съдържание са валидни по гореописания начин. Страницата ще запази част от Вашите лични данни за срок, описан в действащите политики на Страницата. Запазеното съдържание в архивите ще бъде премахнато, спрямо действащите политики на Страницата. Дадено съдържание може ще остане достъпно за определен период от време, в зависимост от типа му ( непубликувани проектобюджети, ревизии, съмнително съдържание, години без продажби, статистически данни и т.н.). Съответно Ние настоятелно препоръчваме Страницата да не бъде използвана като място за съхранение.

Забрани за използване на съдържание

Ако закупите съдържание от Страницата (включително получаване на безплатно съдържание), Вие се съгласявате със следните ограничения по отношение на придобито съдържание и информацията, съдържаща се в него:

Лично пространство

Страницата събира лични данни, когато се регистрирате, когато използвате услуги и когато я посещавате. Тази информация се използва за запитвания и/или поръчка на продукти и услуги, за проучвания, за контакт с Вас и за да се подобрят услугите, предоставяни от Нас. Страницата полага усилия за ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, но служители, агенти и доставчици на услуги, могат да получат достъп до тях, във връзка с горепосочените причини. Може да преглеждате и редактирате информацията на профила си по всяко време.

Страницата ще предостави личните данни при следните обстоятелства:

Страницата ще прехвърли Вашите лични данни на други страни, в които оперира, но винаги ще се отнасяме към Вашите лични данни, съгласно условията на поверителност. Ако включите Вашите лични данни в съдържанието, което публикувате на страницата, тази информация може да бъде широко достъпна за други потребители. Страницта не упражнява контрол върху тези потребители и не може да гарантира, че Вашите лични данни ще бъдат защитени, както е описано в Декларацията за поверителност. Ако не искате Вашите лични данни да бъдат показани като част от съдържанието, което публикувате, трябва да ги изтриете преди публикуване. Не трябва да присъстват лични данни за Вас и други хора в съдържанието ви. Трябва да не използвате личните данни за други потребители по начин, който е несъвместим с Декларацията за поверителност на Страницата. Ако го направите, ще сте нарушили условията и Страницата може да прекрати членството Ви. Ние не носим отговорност за всички щети, които могат да бъдат причинени в резултат на използването на лични данни, които биват предоставени като част от съдържание, публикувано на Страницата.

Страницата ще определи и бисквитки за достъп, както е описано в Политика за използване на бисквитките, за целите на управлението на достъпа Ви до страницата и предоставените Ви услуги. Направете справка от подменю "Помощ" на Вашия браузър, за да научите как да промените настройките за бисквитките.
Вашите лични данни не включват Вашето потребителско име и всяка информация, която предоставяте чрез настройките на обществените контакти. Вашето потребителско име, информация и контакти могат да бъдат включени в страницата на другите потребители. За пълно описание на употребата и разкриване на личните Ви данни и за нашата информация за контакт по отношение на неприкосновеността на личния живот, моля прегледайте Декларацията за поверителност.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате нашите филиали, предприятия майки, дъщерни предприятия, дистрибутори, партньори, лицензодатели, рекламодатели и спонсори, и нашите и техните директори, ръководители, служители, консултанти, агенти и други представители от и срещу всеки и всички претенции, щети, загуби, разходи (включително разумни адвокатски хонорари) и други разходи, които възникват пряко или косвено от (а)нарушение на настоящите Общи условия, включително всяко нарушение на правилата, посочени в раздел 2 по-горе; (б) Вашето съдържание; (в) дейностите във връзка със Страницата (включително, без ограничение, всички покупки) и / или (г) всички данъци, такси или глоби, свързани с получаването на приходите или продажбата на Вашето съдържание.

В случай, че Вие загубите правата си или други лицензи, разрешителни или разрешения, свързани с конкретно съдържание, които са необходими, за да докажат авторските Ви права или сте получили известие за иск от трета страна, свързан с авторско право на съдържанието, трябва веднага да ни предупредите, за да премахнем такова съдържание от Страницата. Като Автор се задължавате да полагате съответните усилия за поддържане на правата върху съдържанието си, което ни предоставяте по настоящото споразумение. Без да се ограничават Нашите права или обезщетения по настоящото споразумение, Вие се задължавате да възстановите разходите, при наличието на такива, след оттеглянето на Вашето съдържание.

Отказ от гаранции

Страницата, нашите филиали, дистрибутори, партньори, лицензианти, рекламодатели и спонсори, и нашите, и техните ръководители, служители, консултанти, агенти и други представители отказват да дават гаранции, че използването на страницата ще бъде непрекъсната, навременна и/или без грешки или нередности ще бъдат отстранявани. Също така не можем да гарантираме, че сървърът, който използва Страницата или функционалност от трети страни е без вируси или други вредни компоненти. Вие носите цялата отговорност и риск за използването на Страницата. Без предварително да сте обявили в писмен вид за открити нередности или неточности не можем да дадем гаранция за употребата на Страницата по всяко едно време. Използването на страницата е изцяло на ваш риск.

Ограничение на отговорността

Доколкото се допуска от закона, нито страницата или нашите филиали, дистрибутори, партньори, лицензианти, рекламодатели, спонсори, нито нашите или техните директори, служители, консултанти, представители или други представители не носят отговорност за косвени, случайни, специални, примерни или наказателни щети (включително, но не само, щети за загуба на бизнес, загуба на данни или пропуснати ползи), в съответствие с договор, небрежност, пълна отговорност или друга теория, произтичащи от или свързани по някакъв начин със Страницата (включително, но не само, всички материалите, включени в нея, и всички параметри и функционалност). При несъгласие с тези условия Вие трябва да спрете да използвате Страницата.
Ние не предоставяме правни, финансови, данъчни, счетоводни или друго професионално обслужване и/или съвети. Ако решите, че можете да използвате такава информация то тя е изцяло на Ваша отговорност.

Интелектуална собственост

Страницата е собственик на всички права на интелектуална собственост, включително всички авторски права, патенти и търговски марки, свързани с тази Страница, без съдържания, предоставени от трети страни, които са собственост на лицензодателите на такова съдържание. Страницата притежава дизайна, програмния код и домейн името. Емблемите и имената на всички продукти и/или услуги, които са публикувани на Страницата са търговски марки и/или марки на услуги или регистрирани търговски марки и/или марки на услуги на Печатница НИМА ЕООД. Всички права са запазени. Имената на търговци, търговски и фирмени марки, притежавани от Страницата, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, не могат да бъдат използвани по начин, който е вероятно да доведе до объркване. Нищо, съдържащо се в Страницата, не трябва да се тълкува като предоставящо лиценз или право на ползване без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Вие нямате право да публикувате, да предоставяте на други лица или разпространяване по друг начин в каквъто и да е формат всеки материал изтеглен от Страницата или на производни такива.

Политика за идея на съдържанието

Много от нашите клиенти се интересуват от представянето на идеи и предложения за продукти и услуги, които да се използват в Страницата, самостоятелно или във връзка с нашите вътрешно разработени концепции. Оценяваме интереса на нашите клиенти "в подобряването на страницата, имайте предвид, обаче че такива идеи и предложения, които изпращате, ще бъдат собственост на Страницата, а вие безусловно си преотстъпвате правата на интелектуална собственост в тези идеи и предложения за Страницата. В случай, че предходното задание се окаже неефективно поради някаква причина, Вашите идеи и предложения ще бъдат третирани като съдържание, обект на лиценз, предоставен на Страницата в раздел 3 на настоящите Общи условия. Ако имате намерение да запазите правата на интелектуална собственост в своите идеи и предложения (патенти, търговски тайни, авторски права, търговски марки и т.н.), моля не ги обвързвайте с нас без нашето предварително писмено одобрение. Можете да се допитате за такова одобрение, като изпратите писмо до Печатница НИМА ЕООД, ул. Димитър Константинов №29, Плевен - 5800, България, на тема: Идея към съдържанието, до юридическия отдел. Ако ние сме заинтересовани от някоя идея или предложение, ние ще се свържем с Вас. Моля, имайте предвид, че допълнително правно споразумение може да се изисква от Страницата, за да се оцени Вашата идея или предложение.

Юрисдикционни въпроси

Страницата се контролира и управлява от Печатница НИМА ЕООД от България и не е предназначена да подчинява законите или юрисдикцията на никоя държава, страна или територия, различна от тази на Република България. Страницата не представлява и не гарантира, че самата тя или част от нея е подходяща или налична за използване във всяка конкретна юрисдикция. Тези, които изберат да влязат в страницата го правят по своя собствена инициатива и на свой риск и са отговорни за спазването на всички местни закони, правила и наредби. Ние можем да ограничим достъпа до Страницата изцяло или частично, на физическо или юридическо лице и/или географска област по всяко време по свое усмотрение.

Ние не даваме гаранция, че материалите на Страницата са уместни в или извън България. Ако имате достъп до тази страница от място извън България, Вие сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони и заплащане на местните данъци, които могат да бъдат дължими във връзка с всяка покупка от страницата.

Данъци и Такси

Всеки, които използва Страницата и е направил поръчка на услуга или стока се задължава да заплати Данък Добавена Стойност (ДДС). Авторите се съгласяват, че по Закон За Данъците Върху Доходите На Физически Лица (ЗДДФЛ) ще се удържа данък върху тяхната печалба преди изплащането на сумите придобити от продажбата на техните Произведения.
Вие се съгласявате с това, че Ние имаме право да събираме такси за предоставяните Услуги в Страницата. Чрез ползването им Вие се съгласявате да заплатите всякакви допълнителни такси, ако има такива като заплащане на доставка, такси за превод и др.
При проблем с плащането на Услугите на Страницата или някой от таксите Вие трябва да ни предупредите писмено. В случай, че плащането не достигне до сметките ни или не ни бъде предоставено от куриерската фирма, на която сте платили, Ние имаме правото да изискваме сумата повторно.

Начин на изплащане на приходите направени от Авторите в Интернет Страницата

Плащането се осъществява съответно законовите разпоредби на Република България. Авторите са длъжни да декларират приходите си от Интернет Страницата, Ние не носим отговорност за това.
Ние сме длъжни по закон да декларираме изплатената печалба и да удържим данък. Декларира се индивигуално в НАП, по трите имена, ЕГН на лицето и адрес за кореспонденция.
Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на Република България. Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година.
За лица с българско гражданство по закон Ние сме длъжни да удържим 10% от 60% от сумата на тяхната печалба. Пример: при печалба от 100 лв. се изваждат 40% от сумата (нормативно признати разходи) и останалите 60%, т.е. 60 лв. се облагат с 10%, което прави 6 лв. В този пример на Автора ще му бъде удържана сумата от 6 лв. при печалба от 100 лв.
За лица с различно гражданство от българското Ние сме длъжни да удържим 10% от цялата сума на печалбата. Пример, ако даден Автор има за изплащане 100 (парична единица*), Ние сме длъжни да удържим 10 (парична единица*).
*Паричната единица може да е лева, лей или евро в зависимост от езика на страницата.
Сумата от продажба на Произведение на автор може да бъде видяна на Страницата след като получим сумата за съответната поръчка, направена за негова книга/книги. Когато Авторът няма зададена печалба на една или някои от неговите книги, той няма право да изисква да му бъде изплатена печалба, тъй като такава няма да има. Авторът се съгласява, че изплащането на печалбата му ще се извърши по съответният начин посочен в секция Портфейл от профила му. Страницата не носи отговорност, когато Авторът не е попълнил информацията за изплащането на печалбата си правилно и/или има невъзможност за извършването на изплащането на печалбата му по указания от него начин по независещи от Нас обстоятелства. Когато печалбата на даден Автор не може да бъде изплатена поради неточни, неверни, непълни или грешни данни, тогава Ние се задължаваме писмено да уведомим Автора, а той от своя страна се задължава да поправи грешката. Авторът няма право да претендира за изплащане на печалбата му, ако не е отстранил описаният проблем след писменото уведомление от Наша страна. След заявка от страна на Автора за изплащане на печалбата му, но тя не бъде изплатена в описания стор в тези общи условия той е длъжен да се свърже с Нас, за да уточни какъв е проблема. Авторът получава имейл след като плащането е извършено успешно. Плащането става възможно до натрупване на сумата от минимум 10 лв. За изплащане на печалбата авторът е длъжен да изисква изплащането на сумата от профила си в секция Портфейл, стига да бъдат спазени горните изисквания. Ние си запазваме правото да изплатим печалбата не по-късно от 15 работни дни след получаване на заявката.

Вие се съгласявате, че след поръчката Ви за отпечатване на материала издателят се задължава да издаде фактура (или касова бележка) на посочените от Вас данни при регистрацията.
Когато се регистрирвате, е необходимо да запишете правилното си име, адрес за доставка и кореспонденция, потребителско име, имейл адрес и парола. Авторите са длъжни да изпратят предварително декларация за авторско право за всяко произведение, което желаят да бъде налично на Страницата, да въведат верни и пълни данни за начина на изплащане на Вашата печалба (ако има такава) от реализирани продажби, анотация за всяко едно Произведение, да изберат жанр и други данни описани в Страницата ни или изискващи се от служител на Страницата. Поверената ни информация ще бъде използвана единствено за съвместната ни работа, като чрез нея ще бъдат изпращани мнения, въпроси, коментари и други. Тази информация може да бъде събирана и съхранявана само и единствено за съвместната ни работа. Когато публикувате съобщения, мнения, коментари, то те ще могат да се виждат от всички потребители на Страницата. При направена от Вас доброволна регистрация в Страницата ние ще съхраняваме в нашите сървъри тази информация за обратна връзка с Вас.
При регистрацията Вие сами избирате вашето потребителско име и парола, като изцяло поемате отговорността за съхранение на данните. Вие се задължавате да не използвате потребителското име и парола на друго лице независимо по какъв начин то е попаднало при вас. При каквито и да е съмнения или намеса на друго лице в профила ви Вие се задължавате своевременно да уведомите Страницата. Единствено Вие носите отговорност за използването на профилът си.
Вашите книги и материали, дадени за печат, печатно издаване или електронно издаване могат да съдържат, текст, снимки, схеми, ноти, авторски произведения, като за това отговорността е изцяло Ваша. Страницата няма право на собственост на никой от вашите материали. Освен ако това право не е регламентирано в друг писмено оформен документ. С приемането на това споразумение Вие гарантирате че съдържанието на материала подаден на Страницата за издаване, печат и/или разпространение е Ваш и авторското право е изцяло Ваше. С това споразумение авторските Ви права се запазват и вашата лична неприкосновеност се запазва. Гарантираме, че материалът подаден от вас няма да се отпечата и разпространява без изричното ваше съгласие, освен в предвидените в това споразумение случаи. С приемането на това споразумение Вие гарантирате, авторските си права на Произведението дадено за издаване или печат и че с неговото съдържание не нарушавате личната неприкосновеност на други субекти. Отговорността за това носите единствено и само Вие. Това споразумение ви дава право да рекламирате и препоръчвате Страницата на колеги, приятели, близки и познати по предпочитан от Вас начин. За отпечатване или издаване на желания от Вас материал Вие се задължавате преди това да ни представите декларация за авторско право. Ако при необходимост е нужен лиценз за творбата Ви, то той трябва да я придружава при поръчката. С даването на това съгласие Вие ни разрешавате да разпространяваме поверения ни за издаване или печат материал в целият свят. Вие се съгласявате да поддържаме електронен архив и досие на всяка книга свързано с изпълнението на следващи допълнителни поръчки и да поддържаме архивни копия.

Други

Условия за безплатна доставка

Клиентът получава безплатна доставка когато сумата за доставка не е по-голяма от 16% от производствената цена на поръчаната/ните книга/книги без ДДС.

Риск от загуба

Всички поръчки, направени чрез Страницата или извън нея, подлежат на предаване на клиента. То става по два начина: чрез лично предаване от нашия офис или чрез изпращане на пратка. Когато Потребителят реши да получи Произведението си от наш офис, ние не носим отговорност за загуба, повреда и/или щета след напускане на търговския ни обект. Когато пратката се изпраща и бъде предадена на фирмата доставчик, то тя поема отговорност при загуба, повреда или щета на Произведението.

Съдържание на Произведението и отговорности

Ние не поправяме, променяме и/или създаваме някое или цялото Ваше Съдържание в Произведението Ви. Поради тази причина ние не носим отговорност за Съдържанието на Вашето Произведение. След качването на Вашето Произведение в Страницата То не може да бъде поправяно от Нас. Затова Вие се съгласявате, че Вие няма да качите Произведения, които не са проверени от Вас. Ние можем единствено да променим нещо от Вашата книга с Ваше желание, но не носим отговорност за създадените промени.

Политика на връщане

Политиката на връщане е неразделна част от този документ и чрез прочитането и запознаването с Общите условия на Страницата Вие се съгласявате и с Нашата Политика на връщане. Моля, за да прочетете документа посетете тази страница: https://izdavam.com/bg/info/return

Лиценз

За да може да използвате Услугите на Страницата, Вие се съгласявате с този лиценз. Вие давате Вашето право като Автор Вашето Произведение, публикувано да бъде издадено и да се разпространява в Страницата и отпечатано в неопределен брой копия (когато сте посочили, че желаете Произведението Ви да се издава). След наличие на Вашето Произведение за продажба и разпространение в Страницата, Вие нямате право да Го оттеглите от продажба в срок от 1 (една) година след наличието му за продажба. След изтичането на този срок Вие можете да оттеглите Произведението си с писмено предизвестие от 3 месеца изпратено до Нас по имейл.

Конфиденциалност

Ние гарантираме, че личната информация попълнена от Вас, добавена доброволно в Страницата, е напълно анонимна съгласно приетото от Вас споразумение. С приемането на тези общи условия Вие се съгласявате личните Ви данни да се използват само във връзка със съвместната ни работа свързана с направена поръчка или използване на Услуги предоставени от Страницата. При проявено съмнение за нарушение на това споразумение от Ваша страна, моля веднага да ни уведомите, за да вземем своевременни мерки. Имайте предвид, че в съдържанието на текста, който сте дали за издаване или печат, може да съдържа лична информация за определени лица или кръгове от хора и Страницата не носи отговорност за това. Ние ще събираме и съхраняваме информацията подадена от Вас при регистрация, която информация можем да използваме само при лични нужди за статистика и анализи на съвместната ни дейност и да Ви я предоставим при нужда само за лично ползване. При регистрация в Страницата Вие автоматично ще получите профил, до който само Вие ще имате достъп. От там ще можете да следите продажбите си и паричните си потоци. Вие можете да поддържате връзка с Нас и чрез имейл, телефон и др. посочени в Страницата, но когато се отнася за съществена информация като промяна на текст, информация, дадена за издаване, печат и/или др., то това трябва да става само и единствено в писмен вид.
Всички мнения и препоръки можете да направите и по електронен път и в Страницата на определено за това място.

Седалище и основните операции, включително контрол и надзор на обекта, са базирани в Плевен, България. Тези общи условия са подчинени на законите на Република България. Вие се съгласявате, че всеки спор, който не може да бъде разрешен чрез добросъвестни преговори, се предава на арбитраж в съответствие с правилата на българския арбитражна асоциация. Мястото на арбитража ще бъде Плевен, България. Арбитражът се провежда от един арбитър с опит в областта на технологиите и в издателската индустрия. Решението на арбитъра трябва да е правно обвързващо, не подлежи на обжалване и подлежи на принудително изпълнение по какъвто и да е компетентен съд. Вие и ние се съгласяваме, че всяка процедура за разрешаване на спорове ще се провежда само на индивидуална основа, а не в един клас, консолидирано или представително действие.

Независимо изискването за арбитраж по-горе, вие се съгласявате с юрисдикцията на държавата и съда в Плевен, а Страницата има право да търси допълнителни средства за защита, включително, но не само налагане на възбрана, за да осигури спазването на посочените по-горе клаузи или други материали разпоредба на настоящото споразумение.
Всички срокове описани в тези общи условия подлежи на промяна, ако се случи нещо, което е извън разумния контрол на една от страните (войни, саботаж, бунтове, нарушение на труда, неизпълнение или забавяне на транспорта, терористичен акт, лошо време, природно бедствие, пандемия, и т.н.). Страницата и неговите подизпълнители или доставчици не носят отговорност за всяко забавяне, причинено от настъпването на такова събитие извън техния разумен контрол.
Никоя от точките на тези общи условия споразумение няма за цел да бъде неделимо. Ако някоя от точките е невалидна или неприложима, то в такъв случай трябва да се тълкува въпросната точка, ако е възможно, по начин, който я прави валидна или приложима. Ако такова тълкуване не е възможно, тогава ще подлежи въпросната точка на друго тълкование от наша страна, като за целта сте длъжни да изпратите писмено запитване за тълкуванието на точката и останалите точки ще продължат да важат с пълна сила и ефект.
Тези общи условия отменят всички предишни писмени или устни споразумения, които са в разрез с точките в този документ.
Тези общи условия не се преотстъпват и/или прехвърлят, освен с предварително писмено съгласие.
При променени или изменени на тези общи условия те влизат в сила един месец след датата на ревизията им.
Всяко заглавие на раздел, съдържаща се в тези общи условия, е съставено само като удобство и по никакъв начин не определя или обяснява всеки раздел или разпоредба в него.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно тези общи условия, моля пишете на legal@izdavam.com.

Правила за съдържанието и насоки

Произведенията трябва да следват политиката на съдържанието и насоките описани по-долу. Автор преглагащ Произведение чрез Страницата се задължава да гарантира, че предоставеното съдържание на Страницата е в съответствие с всички местни, държавни, национални и международни закони. Ако преценим, че съдържанието е забранено, ние можем да го премахнем или да го променим, без допълнителни последствия от това. Страницата си запазва правото да прави преценки за това дали съдържанието е подходящо. Следното съдържание не се допъска за разпространие чрез Страницата:

Изтрито съдържание:

Това е съдържание, което Страницата е решила да спире от продажба. Съдържанието може да бъде спряно поради причини описани в това общо условие.

Оттеглено съдържание:

Всяко съдържание, което клиента писмено е заявил, че желае да бъде премахнато от Страницата.

Полица на е-книга:

Полица на книга за разпечатване:

Идейно Произведение:

Всяко непубликувано съдържание на Страницата.

Предишни версии на публикувано Произведение:

Полица на Електронна книга:

Ще бъде запазен само актуалната версия на Произведението.

Полица на книга за разпечатване:

Ще бъде запазен само актуалната версия на Произведението.

Всички други версии ще се изтрият след 6 месеца.