Редакция - лесна сложност (минимум 5000 думи)

Цена 16.80 лв.

Опитен редактор ще провери Вашия ръкопис внимателно, ще поправи всички грешки в правописа, граматиката и пунктуацията. В допълнение редакторът ще провери препратките и ще наложи стандартен стил на писане.


Какво трябва да знаете?

Тази услуга се предписва само от редакционния асистент. Моля, говорете с Вашия консултант, преди да поръчате тази услуга.

  • Всички редакционни услуги имат минимум от 5 000 думи.
Времетраене: 1-2 седмици