Редакция - развита

бр.

Нека Ви помогнем

{или}
Свържете се с наш консултант 0894/468-901

Цена 25.20 лв.

Развитата редакция включва три редакционни услуги в един пакет, детайлна проверка на ръкописа, нивото му и допълнителни препоръки.


Какво включва?

За книги в жанр фантастика, редакторът ще анализира текста и жанра, за да определи дали съдържанието е подходящо. След това той ще проучи основните неща като сюжет, развитие на сюжета, характеризиране на героите и диалога. За останалите книги редакторът ще анализира целта на текста и възможностите за творбата, за да определи дали съдържанието е пълно и правилно, концепцията е развита адекватно, че всичко е правилно организирано и илюстрациите, таблиците и списъците са използвани ефективно в цялото произведение. Следваща стъпка на тази услуга включва проверка от редактора на ръкописа за граматически грешки, правопис и пунктуация. В третата стъпка ръкописът ще получи качествен преглед, за да е сигурно, че няма повече нужда от допълнителна редакция преди да бъде пусната книгата в продукция.

Какво трябва да знаете?

Тази услуга се предписва само от редакционния асистент. Моля, говорете с Вашия консултант преди да поръчате тази услуга.

  • Всички редакционни услуги имат минимум от 5 000 думи.
Времетраене: 2-3 седмици