Редакция - развита

Цена 34.80 лв.

"Развитата редакция" включва три редакционни услуги в един пакет, детайлна проверка на ръкописа, нивото му и допълнителни препоръки.


Какво включва?

Тази услуга включва проверка от редактора на ръкописа за граматически грешки, правопис и пунктуация. Редакторът ще анализира целта на текста и възможностите на творбата, за да определи дали съдържанието е пълно и правилно, а концепцията - развита адекватно. Ръкописът ще получи качествен преглед, за да е сигурно, че няма нужда от допълнителна редакция, преди да бъде пусната книгата за разпространение.

Какво трябва да знаете?

Тази услуга се предписва само от редакционния асистент. Моля, говорете с Вашия консултант, преди да поръчате тази услуга.

  • Всички редакционни услуги имат минимум от 5 000 думи.
Времетраене: 2-3 седмици