Редакция - средна сложност

Цена 22.56 лв.

Някои ръкописи изискват повече работа от други. Когато е нужна по-подробна редакция, редакторът ще провери ръкописа за често допускани грешки в правописа, граматиката и пунктуацията. Редакторът също ще обърне внимание на синтаксиса, избора на думи и ще направи препоръки за общото подобряване на четенето на творбата.


Какво трябва да знаете?

Тази услуга се предписва само от редакционния асистент. Моля, говорете с Вашия консултант, преди да поръчате тази услуга.

  • Всички редакционни услуги имат минимум от 5 000 думи.
Времетраене: 1-2 седмици