Редакция - трудна сложност

Цена 28.50 лв.

В допълнение на услугата “Редакция - средна сложност”, редакторът също така ще работи върху цялостната точност и последователност на съдържанието. Ще се фокусира и върху преструктурирането на дълги изречения.


Какво включва?

За книги в жанр фантастика, редакторът ще се фокусира върху поддържането на последователността на сюжета, героите и “декора”. За останалите книги, редакторът ще следи последователността на информацията и идеите.

Какво трябва да знаете?

Тази услуга се предписва само от редакционния асистент. Моля, говорете с Вашия консултант, преди да поръчате тази услуга.

  • Всички редакционни услуги имат минимум от 5 000 думи.
Времетраене: 1-2 седмици