Антон Младенов

Антон Младенов
Писането е моя страст, която трудно бих могъл да опиша, и още по-малко накратко. Въпреки че родният ми език е българският, много по-добре се изразявам на английски, понеже е по-абстрактен. Независимо от това реших да напиша поне една книга на български, за да видя какъв ще е резултатът и дали ще грабна местната аудитория. Книгите, които съм написал на английски, са най-вече в техническия жанр, трилър, напрежение, размисъл, действие. Това, което търся в писането, е изразяване на нещо, което не мога вербално. А от друга страна, надявам се някой ден хората, без значение на местно или световно ниво, да прояват желание да споделя по-големите си идеи. От известно време и дори донякъде покрай книгата за истината, започнах да се фокусирам по-скоро към сериозна литература и по-малко към художествената. Писането е моя страст, която трудно бих могъл да опиша, и още по-малко накратко. Въпреки че родният ми език е българският, много по-добре се изразявам на английски, понеже е по-абстрактен. Независимо от това реших да напиша поне една книга на български, за да видя какъв ще е резултатът и дали ще грабна местната аудитория. Книгите, които съм написал на английски, са най-вече в техническия жанр, трилър, напрежение, размисъл, действие. Това, което търся в писането, е изразяване на нещо, което не мога вербално. А от друга страна, надявам се някой ден хората, без значение на местно или...

Biography

Писането е моя страст, която трудно бих могъл да опиша, и още по-малко накратко. Въпреки че родният ми език е българският, много по-добре се изразявам на английски, понеже е по-абстрактен. Независимо от това реших да напиша поне една книга на български, за да видя какъв ще е резултатът и дали ще грабна местната аудитория. Книгите, които съм написал на английски, са най-вече в техническия жанр, трилър, напрежение, размисъл, действие. Това, което търся в писането, е изразяване на нещо, което не мога вербално. А от друга страна, надявам се някой ден хората, без значение на местно или световно ниво, да прояват желание да споделя по-големите си идеи. От известно време и дори донякъде покрай книгата за истината, започнах да се фокусирам по-скоро към сериозна литература и по-малко към художествената.