Христо Джуров

Христо Джуров
Аз съм от 51-ви випуск на Висшето военно морско училище "Никола Йонков Вапцаров." Ние сме последният випуск, който завърши Военния гимназиален отдел на училището. Бяхме приети след завършването на IX гимназиален клас през месец август 1951 г. Основно бяхме 16-годишни, но имаше и по-големи с по две-три години. Учехме по пълната учебна програма на Министерството на просветата. На края държахме руска матура. Освен всичко това, ние си бяхме и войници. Положихме клетва още на 05.12 и започнахме да даваме вътрешен и гарнизонен караул. Ние, 16-17 годишни младежи, охранявахме торпедата, мините и боеприпасите на целия ВМ флот. Имахме строева подготовка, часове по изучаване на устави, оръжие и други допълнителни занятия от военно естество. Аз съм от 51-ви випуск на Висшето военно морско училище "Никола Йонков Вапцаров." Ние сме последният випуск, който завърши Военния гимназиален отдел на училището. Бяхме приети след завършването на IX гимназиален клас през месец август 1951 г. Основно бяхме 16-годишни, но имаше и по-големи с по две-три години. Учехме по пълната учебна програма на Министерството на просветата. На края държахме руска матура. Освен всичко това, ние си бяхме и войници. Положихме клетва още на 05.12 и започнахме да даваме вътрешен и гарнизонен караул. Ние, 16-17 годишни младежи, охранявахме торпедата, мините и боепр...

Biography

Аз съм от 51-ви випуск на Висшето военно морско училище "Никола Йонков Вапцаров." Ние сме последният випуск, който завърши Военния гимназиален отдел на училището. Бяхме приети след завършването на IX гимназиален клас през месец август 1951 г. Основно бяхме 16-годишни, но имаше и по-големи с по две-три години. Учехме по пълната учебна програма на Министерството на просветата. На края държахме руска матура. Освен всичко това, ние си бяхме и войници. Положихме клетва още на 05.12 и започнахме да даваме вътрешен и гарнизонен караул. Ние, 16-17 годишни младежи, охранявахме торпедата, мините и боеприпасите на целия ВМ флот. Имахме строева подготовка, часове по изучаване на устави, оръжие и други допълнителни занятия от военно естество.