Красимир Дойчев

Красимир Дойчев
Роден съм в гр. Свищов през 1965 година. Отраснах в съседното на този град село Ореш. Детството ми е свързано с невероятно щастливи спомени от онова време. Средното си образование завърших в старата българска столица, където учих в Строителния техникум, който беше едно прекрасно средно училище, даващо солидна подготовка, както в сферата на общообразователните дисциплини, така и в техническите дисциплини, свързани с архитектурата и строителството, което предопредели желанието ми да продължа да изучавам строителство. Направих го във новоформираното висше транспортно училище „Тодор Каблешков" в столицата, където бях във първия висш випуск на специалност „Транспортно строителство". Завърших през 1989 година и започнах работа в поддържането на железния път на Българските държавни железници, а по-късно продължих работа като строител на мостове при реконструкцията на жп линиите в България, където работя и сега. Желанието, с което изучавах специалните дисциплини, благодарение на което завърших като първенец на специалността, даде плодове в по-късната ми работа. Никога не достигнах върхове на управлението, но винаги съм имал смелостта да участвам в решаването на най-трудните и опасни проблеми. Освен строителство, завърших и икономика и управление на индустрията през 1994 година в Стопанска академия „Д. А. Ценов" в град Свищов. Имах няколко блога, един от които с къси разкази, а другият с публикации за технологиите в строителството на пътища, железни пътища и съоръжения. Именно оттам се роди идеята да напиша книга, с която да запозная читателите с пътя, който е извървян от първия мост, изпълнен с елементи от чугун и ковано желязо, до замяната на тези два материала, век по-късно, с един материал, с много по-високи качества, позволяващ премостването на още по-големи отвори – стоманата. Проучванията ми при оформянето на идеята и написването на книгата, разкриха интересни факти за събития и личности, някои от които отразих в книгата. Показах тясната връзка на първите съвременни мостове с Първата индустриална революция и с възникването на съвременните строителни технологии, реализирани от инженерите от онази епоха, чиито имена са останали в историята. Това не е историческа книга, не е конструктивен или технологичен справочник, тя е кратка история на технологиите за изграждане на мостове. Без да има претенции за изчерпателност, тя е "гид" при изучаването на мостовете в периода на Първата Индустриална революция и прави връзка с прилаганите в наши дни технологии на изграждане на мостове. „Мостовете след дървото и камъка и преди стоманата и бетона" показва как в онези времена са реализирани невероятни строителни постижения чрез творчество и смелост, спомогнали за преодоляване на проблемите пред строителите от онази епоха. Книгата обхваща период от 100 години, в който основните строителни материали за конструкциите на големите съоръжения са били чугуна и кованото желязо. Роден съм в гр. Свищов през 1965 година. Отраснах в съседното на този град село Ореш. Детството ми е свързано с невероятно щастливи спомени от онова време. Средното си образование завърших в старата българска столица, където учих в Строителния техникум, който беше едно прекрасно средно училище, даващо солидна подготовка, както в сферата на общообразователните дисциплини, така и в техническите дисциплини, свързани с архитектурата и строителството, което предопредели желанието ми да продължа да изучавам строителство. Направих го във новоформираното висше транспортно училище „Тодор Каблешков" ...

Biography

Роден съм в гр. Свищов през 1965 година. Отраснах в съседното на този град село Ореш. Детството ми е свързано с невероятно щастливи спомени от онова време. Средното си образование завърших в старата българска столица, където учих в Строителния техникум, който беше едно прекрасно средно училище, даващо солидна подготовка, както в сферата на общообразователните дисциплини, така и в техническите дисциплини, свързани с архитектурата и строителството, което предопредели желанието ми да продължа да изучавам строителство. Направих го във новоформираното висше транспортно училище „Тодор Каблешков" ...

Read more

Info