izdavam logo
Милен Мирчев Иванов

Милен Мирчев Иванов

Biography

Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота в 9 танкова бригада - Горна Баня, командир на рота "Спецназ" в 1 АПРБ и адютант на Командира на 1 АК. От 1998 г. с оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 - 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор“. В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“. От 2015 до 2019 е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР и секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба е корупцията на МВР. Хоноруван лектор в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски“ и УНСС, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Професионален колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец“. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност.

Info

Favourite thought/quote
Не ме занимавайте с глупости!