Велина Маринова-Йорданова

Велина Маринова-Йорданова
Д-р инж. Велина Маринова-Йорданова е защитила през 2019 г. в ИНИОД към УниБИТ дисертация на тема: „Оптимизация на процеса на информационно-аналитичната дейност в оперативноиздирвателната дейност на МВР”. Има присъдена ОНС „доктор” в професионално направление: 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, по докторантска програма: „Организация и управление на информационни процеси“. Д-р инж. Велина Маринова-Йорданова е защитила през 2019 г. в ИНИОД към УниБИТ дисертация на тема: „Оптимизация на процеса на информационно-аналитичната дейност в оперативноиздирвателната дейност на МВР”. Има присъдена ОНС „доктор” в професионално направление: 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, по докторантска програма: „Организация и управление на информационни процеси“. ...

Biografie

Д-р инж. Велина Маринова-Йорданова е защитила през 2019 г. в ИНИОД към УниБИТ дисертация на тема: „Оптимизация на процеса на информационно-аналитичната дейност в оперативноиздирвателната дейност на МВР”. Има присъдена ОНС „доктор” в професионално направление: 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, по докторантска програма: „Организация и управление на информационни процеси“.