Борис Калинов

Борис Калинов
За себе си казвам , че съм строител по призвание и поет, и художник по душа... Започнах по-сериозно да записвам мислите си малко преди да се случи големия срив на строителния отрасъл у нас. Той всъщност се случи на всички... Обичам най-вече да рисувам, което вероятно дава отражение на стиховете ми ...На разказите също. Повечето са обединени в заглавия като: "Капки акварел", "Обикновени рисунки", Лирични ноти"... Чета много и това поражда все повече интереси... И все по-разностранни. Нарекоха ме „Странник“ в сайта за нова литература „ХуЛиТе“ заради един мой едноименен стих, посветен на Пловдив. От тогава и аз се подписвам така... Роден съм в с. Дебър (гр. Първомай) Пловдивско. От малък живея в Пловдив, което само по себе си обяснява защо един човек може да седне и да записва или да рисува онова, което чувства... Образование: ТТ-Пловдив; ИМЕ-Пловдив... Семеен съм. Имам две деца. Библиография... Тя може да се види в "Гугъл", "Яндекс"... Б.Калинов – Странник (kalin8) За себе си казвам , че съм строител по призвание и поет, и художник по душа... Започнах по-сериозно да записвам мислите си малко преди да се случи големия срив на строителния отрасъл у нас. Той всъщност се случи на всички... Обичам най-вече да рисувам, което вероятно дава отражение на стиховете ми ...На разказите също. Повечето са обединени в заглавия като: "Капки акварел", "Обикновени рисунки", Лирични ноти"... Чета много и това поражда все повече интереси... И все по-разностранни. Нарекоха ме „Странник“ в сайта за нова литература „ХуЛиТе“ заради един мой едноименен стих, ...

Автобиография

За себе си казвам , че съм строител по призвание и поет, и художник по душа... Започнах по-сериозно да записвам мислите си малко преди да се случи големия срив на строителния отрасъл у нас. Той всъщност се случи на всички... Обичам най-вече да рисувам, което вероятно дава отражение на стиховете ми ...На разказите също. Повечето са обединени в заглавия като: "Капки акварел", "Обикновени рисунки", Лирични ноти"... Чета много и това поражда все повече интереси... И все по-разностранни. Нарекоха ме „Странник“ в сайта за нова литература „ХуЛиТе“ заради един мой едноименен стих, посветен на Пловдив. От тогава и аз се подписвам така... Роден съм в с. Дебър (гр. Първомай) Пловдивско. От малък живея в Пловдив, което само по себе си обяснява защо един човек може да седне и да записва или да рисува онова, което чувства... Образование: ТТ-Пловдив; ИМЕ-Пловдив... Семеен съм. Имам две деца. Библиография... Тя може да се види в "Гугъл", "Яндекс"... Б.Калинов – Странник (kalin8)