Защита на личните данни в izdavam.com (GDPR)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на издателски услуги, izdavam.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "Печатница НИМА" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 114056526
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Плевен, 5800, ул. Димитър Константинов №29
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Плевен, 5800, ул. Димитър Константинов №29
 5. Данни за кореспонденция: гр. Плевен, 5800, ул. Димитър Константинов №29
 6. E-mail: support@izdavam.com
 7. Телефон.: +359894468901

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Печатница НИМА“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) izdavam.com събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на издателски услуги, регистрация на документи свързани с такси и данъци (включително подаване на данъчна декларация), деклариране на авторски права над произведението (книга, списание, вестник и други подобни произведения подложени на закона за авторско право) с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) izdavam.com събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите издателски услуги и за подписването на декларация за авторските права предоставена на дружеството, включително за следните цели:

(2) izdavam.com спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

(3) При обработването и съхранението на личните данни, izdavam.com може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява izdavam.com?

Чл. 3. (1) izdavam.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(2) izdavam.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(3) izdavam.com не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

(4) Личните данни са събрани от izdavam.com от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) izdavam.com съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в интернет страницата. След изтичането на този срок, izdavam.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) izdavam.com Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на izdavam.com или друго.

(3) izdavam.com съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) izdavam.com съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) izdavam.com може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) izdavam.com Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от izdavam.com за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изтриване на профила си във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) izdavam.com може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от izdavam.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) izdavam.com Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но izdavam.com си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до izdavam.com.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от izdavam.com изтриване на свързаните с Вас лични данни, а izdavam.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

(2) izdavam.com не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да изтриете потребителския си профил от опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до izdavam.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди izdavam.com, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на izdavam.com.

(4) izdavam.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от izdavam.com да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на izdavam.com, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от izdavam.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от izdavam.com да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. izdavam.com може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от izdavam.com, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако izdavam.com установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) izdavam.com не е длъжен да Ви уведомява, ако:

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19(1). Когато възлагате на izdavam.com да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, izdavam.com действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, izdavam.com действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. izdavam.com няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай izdavam.com няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на izdavam.com в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 16.09.2019 г.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в izdavam.com по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата платформа?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Като ползвател на хостинг услугите на компанията Superhosting.bg. Ние можем да Ви предоставим следната информация предоставена от компанията за защита на данните.

Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, преди три години внедрихме изцяло нова, разработена от нас, система за сигурност на цялата ни инфраструктура – SH Protect. Тя работи на няколко нива и всеки ден блокира десетки хиляди опити за компрометиране на клиентски сайтове и клиентска информация, включително и лични данни.

Всеки ден добавяме в нея нови правила и се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво.

Също преди три години внедрихме цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.

С всички тези действия блокирахме и продължаваме да блокираме стотици хиляди опити годишно за злонамерени действия към информацията, която клиентите съхраняват на нашите сървъри.