Хатидже Сирачка

Хатидже Сирачка
В разцвета на годините. С две деца и внуче. С няколко незавършени висши образования. Мечтателка. В разцвета на годините. С две деца и внуче. С няколко незавършени висши образования. Мечтателка....

Автобиография

В разцвета на годините. С две деца и внуче. С няколко незавършени висши образования. Мечтателка.