izdavam logo
Христо Ватев

Христо Ватев

Автобиография

Име Ватев Валентинов E-mail chrisvatev@gmаil.com Последна заетост • Университета в Камерино http://www.unicam.it/ International School of Advanced Studies http://isas.unicam.it/ • Заемана длъжност Лекар - научен изследовател Medico – ricercatore Защитена Дисертация ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ • Дати (от-до) 1992г. – 1998г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация Университета за изследване на Рим "Ла Сапиенца" Обща Медицина и Хирургия • Наименование на придобитата квалификация Диплома по медицина • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Успех: 105 от 110