">

Живко Ангелов

Живко Ангелов
Аз съм човек, който обича да пее. Изненада, нали? Мога да кажа и нещо, което не е толкова очевидно, и то е, че съм човек, който обича да си хапва, сега. Аз съм човек, който обича да пее. Изненада, нали? Мога да кажа и нещо, което не е толкова очевидно, и то е, че съм човек, който обича да си хапва, сега. ...

Автобиография

Аз съм човек, който обича да пее. Изненада, нали? Мога да кажа и нещо, което не е толкова очевидно, и то е, че съм човек, който обича да си хапва, сега.