Мануш Христов

Мануш Христов
Полковник професор д-р Мануш Петков Христов е роден на 01.01.1965 г. в село Чомаковци – обл. Плевенска. Средното си образование завършва през 1983 г. в ЕСПУ „Анастасия Димитрова – гр. Плевен. През 1987 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“. Първата си офицерска длъжност заема в гр. Толбухин (сега Добрич). В периода 1989-1999 г. преминава през редица длъжности – Заместник-командир на рота, Заместник-командир на батальон, Началник на щаба на батальон. През 1999 г. е приет за слушател във ВА „Г. С. Раковски“, която завършва през 2001 г. През 2005 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „История“. През 2010 г. придобива ОНС „Докор“ след успешна защита на дисертационен труд „Българските Въздушни войски във Втората световна война 1941-1945 г.“, с научен ръководител полк. доц. д-р Станчо Станчев. През 2017 г. постъпва като Главен асистент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка на Факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“. През 2018 г. след успешна процедура е назначен за Доцент в катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на Факултет „Авиационен“. От януари 2020 г. е на длъжност „Доцент“ във възстановеното ВВВУ „Георги Бенковски“, от октомври 2021 г. е на длъжност „Професор“. Научни интереси – Военна история, Тактика, Оперативно изкуство. Член на НД „Традиция“ – клон гр. Плевен. Автор на сценариите и ръководител на реализацията на редица крупни исторически възстановки, проведени на театъра на военните действия, като: „Третият щурм на Плевен“, „Връщане на сабята на Осман паша“, „Последният бой за Плевен в района на моста при река Вит“, „Освобождението на Етрополе“, „Освобождението на Ловеч“, „Заминаването на 4-ти пехотен Плевенски полк за фронта през Първата световна война“, „Руски лазарет при Плевен“, „Хайдушко сборище“. Участник в историческите възстановки: „Отбраната на Шипченския проход“, „Боят при Сливница“, „Дойранска епопея“ и др. Написал е 37 научни публикации, посветени на различни проблеми на военната история и тактиката на ВВС, от които 1 е в чуждестранен научен форум. Мануш Христов е автор на следните монографични трудове: - „Развитие на тактиката на ВНВВ през Втората световна война и съвременната ù интерпретация“ – 2018 г. - „Проблеми в тактиката на пехотния бой, очертали се в хода на бойните действия при Плевен през 1877 година“ – 2020 г. - „Военно-технически аспекти на готовността на Въоръжените сили на Русия и Турция за участие във войната от 1877-1878 г.“ – 2020 г. - „Дейности на формирования от Българската войска и флота на Негово Величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември-октомври 1940 г.“ – 2020 г. - Автор е и на 3 учебници. По настоящем е „Декан“ на Факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Геоги Бенковски“ – град Долна Митрополия. Полковник професор д-р Мануш Петков Христов е роден на 01.01.1965 г. в село Чомаковци – обл. Плевенска. Средното си образование завършва през 1983 г. в ЕСПУ „Анастасия Димитрова – гр. Плевен. През 1987 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“. Първата си офицерска длъжност заема в гр. Толбухин (сега Добрич). В периода 1989-1999 г. преминава през редица длъжности – Заместник-командир на рота, Заместник-командир на батальон, Началник на щаба на батальон. През 1999 г. е приет за слушател във ВА „Г. С. Раковски“, която завършва през 2001 г. През 2005 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“...

Автобиография

Полковник професор д-р Мануш Петков Христов е роден на 01.01.1965 г. в село Чомаковци – обл. Плевенска. Средното си образование завършва през 1983 г. в ЕСПУ „Анастасия Димитрова – гр. Плевен. През 1987 г. завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“. Първата си офицерска длъжност заема в гр. Толбухин (сега Добрич). В периода 1989-1999 г. преминава през редица длъжности – Заместник-командир на рота, Заместник-командир на батальон, Началник на щаба на батальон. През 1999 г. е приет за слушател във ВА „Г. С. Раковски“, която завършва през 2001 г. През 2005 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“...

Прочети още