Милена Обретенова

Милена Обретенова
Родена 1961 г. в с. Воден, Ямболски окр. Завършила Кубанският държавен университет, гр.Краснодар, Русия. Магистър-филолог, преподавател по руски език и литература. Доктор по история на българския език. Член на Движението на световните поети със седалище в Чили. Автор на няколко книги поезия и проза. Авторска поезия на български и руски език. Превежда от руски и македонски езици. Родена 1961 г. в с. Воден, Ямболски окр. Завършила Кубанският държавен университет, гр.Краснодар, Русия. Магистър-филолог, преподавател по руски език и литература. Доктор по история на българския език. Член на Движението на световните поети със седалище в Чили. Автор на няколко книги поезия и проза. Авторска поезия на български и руски език. Превежда от руски и македонски езици....

Автобиография

Родена 1961 г. в с. Воден, Ямболски окр. Завършила Кубанският държавен университет, гр.Краснодар, Русия. Магистър-филолог, преподавател по руски език и литература. Доктор по история на българския език. Член на Движението на световните поети със седалище в Чили. Автор на няколко книги поезия и проза. Авторска поезия на български и руски език. Превежда от руски и македонски езици.