Никол Рус

Никол Рус
Родена съм в гр. Тутракан. Завършила съм Лозаро-винарския техникум в гр. Плевен. Поради здравословен проблем след два семестъра прекъснах образованието си в Селскостопанската академия в Софийския университет. Работила съм като лаборант на алкохолни и безалкохолни напитки, и млечни изделия, както и като художник-аранжор. 10 години развивах частен бизнес в областта на модата. 12 години работих в чужбина и успоредно с това развивах и писателска дейност. Автор съм на много романи на криминална, социална и историческа тематика, както и документални книги в областта на генеалогията. Романът ми "Завръщане от ада" е издаден в Гърция през 2004 година в тираж 3000 бр., който се изчерпи само за няколко месеца от българи емигранти. Издателят бе г-н Теодорос Бенакис, издател на вестници за емигранти на 8 езика. След завръщането си в България 8 години правих предпечат на местния вестник „Напредък“ и книги на поети и писатели от Община Тутракан. Бях и председател на литературния клуб „Бленика“ към Читалище Тутракан. Като председател на клуба издадохме "Алманах Тутракан 2019" с литературни произведения на поети и писатели от Тутракан. Съставянето, редакцията, предпечата, художественото оформление и корицата на алманаха са мое дело. По мой разказ и сценарий, заедно с г-жа Антония Камбурова – художествен ръководител на ВГ "Щурчета" – заснехме игрален филма „Изгубеното знаме“ с участието на самодейци от общината. От 2018 година съм пенсионер и продължавам да пиша книги. Родена съм в гр. Тутракан. Завършила съм Лозаро-винарския техникум в гр. Плевен. Поради здравословен проблем след два семестъра прекъснах образованието си в Селскостопанската академия в Софийския университет. Работила съм като лаборант на алкохолни и безалкохолни напитки, и млечни изделия, както и като художник-аранжор. 10 години развивах частен бизнес в областта на модата. 12 години работих в чужбина и успоредно с това развивах и писателска дейност. Автор съм на много романи на криминална, социална и историческа тематика, както и документални книги в областта на генеалогията. Романът ми "За...

Автобиография

Родена съм в гр. Тутракан. Завършила съм Лозаро-винарския техникум в гр. Плевен. Поради здравословен проблем след два семестъра прекъснах образованието си в Селскостопанската академия в Софийския университет. Работила съм като лаборант на алкохолни и безалкохолни напитки, и млечни изделия, както и като художник-аранжор. 10 години развивах частен бизнес в областта на модата. 12 години работих в чужбина и успоредно с това развивах и писателска дейност. Автор съм на много романи на криминална, социална и историческа тематика, както и документални книги в областта на генеалогията. Романът ми "Завръщане от ада" е издаден в Гърция през 2004 година в тираж 3000 бр., който се изчерпи само за няколко месеца от българи емигранти. Издателят бе г-н Теодорос Бенакис, издател на вестници за емигранти на 8 езика. След завръщането си в България 8 години правих предпечат на местния вестник „Напредък“ и книги на поети и писатели от Община Тутракан. Бях и председател на литературния клуб „Бленика“ към Читалище Тутракан. Като председател на клуба издадохме "Алманах Тутракан 2019" с литературни произведения на поети и писатели от Тутракан. Съставянето, редакцията, предпечата, художественото оформление и корицата на алманаха са мое дело. По мой разказ и сценарий, заедно с г-жа Антония Камбурова – художествен ръководител на ВГ "Щурчета" – заснехме игрален филма „Изгубеното знаме“ с участието на самодейци от общината. От 2018 година съм пенсионер и продължавам да пиша книги.

Инфо