Стефан Александров

Стефан Александров
Стефан Александров е завършил българска филология и е работил в областта на културата и просветата. Автор е на книгите: „Цивилизацията от преди потопа до днес“, „Имигранти в Канада“, „Очовечаването на хората“ и „Осъществена мечта“. Написал е следните пиеси: „Правораздавателна трагикомедия“, „Горбачов: реформатор или предател“ и „Братя или новото време разделно?“ Последно излезе от печат филологичният труд „Етимологичен речник на Карабунарския диалект“. Член е на Съюза на независимите писатели. Стефан Александров е завършил българска филология и е работил в областта на културата и просветата. Автор е на книгите: „Цивилизацията от преди потопа до днес“, „Имигранти в Канада“, „Очовечаването на хората“ и „Осъществена мечта“. Написал е следните пиеси: „Правораздавателна трагикомедия“, „Горбачов: реформатор или предател“ и „Братя или новото време разделно?“ Последно излезе от печат филологичният труд „Етимологичен речник на Карабунарския диалект“. Член е на Съюза на независимите писатели....

Автобиография

Стефан Александров е завършил българска филология и е работил в областта на културата и просветата. Автор е на книгите: „Цивилизацията от преди потопа до днес“, „Имигранти в Канада“, „Очовечаването на хората“ и „Осъществена мечта“. Написал е следните пиеси: „Правораздавателна трагикомедия“, „Горбачов: реформатор или предател“ и „Братя или новото време разделно?“ Последно излезе от печат филологичният труд „Етимологичен речник на Карабунарския диалект“. Член е на Съюза на независимите писатели.