Верена

Верена
Човек на точните науки, с различни интереси. Човек на точните науки, с различни интереси....

Автобиография

Човек на точните науки, с различни интереси.