Цена 30.00 лв.


Какво включва?

Тази услуга дава правото на автора да регистрира ISBN номер на свое име. По този начин номерът е директно свързан с него и официално той е издател на произведението. В Националния регистър на издадените книги при въвеждане на ISBN номера ще се появява името на автора като издател. Когато поръчвате тази услуга, за да я използвате в последствие и да издадете книга посредством izdavam.com, моля имайте предвид, че размерът на Вашата книга трябва да е съобразен с нашите размери, които предлагаме за издаване на печатна книга.

Нека Ви помогнем

{ИЛИ}

Свържете се с наш консултант

0894/468-901