Регистрация на ISBN и COBISS номер

Нека Ви помогнем

Цена 120.00 лв.

Преди да използвате тази услуга, трябва да попълните нашата декларация за авторски права.


Какво включва?

Тази услуга дава правото на автора да регистрира ISBN номер на свое име. По този начин номерът е директно свързан с него и официално той е издател на произведението. В Националния регистър на издадените книги при въвеждане на ISBN номера ще се появява името на автора като издател. Когато поръчвате тази услуга, за да я използвате впоследствие и да издадете книга посредством izdavam.com, моля, имайте предвид, че размерът на Вашата книга трябва да е съобразен с нашите размери, които предлагаме за издаване на печатна книга.