Маргарита Павлова

Маргарита Павлова
Маргарита Павлова е родена в град Кърджали на 2 декември 1969 година. Тя е автор на книги за деца и възрастни издавани в България, Руската федерация, Италия и Турция. Член е на Съюза на българските писатели. Нейни книги са: поредицата „Приключенията на Златноелечко”; „Приказки и гатанки” издадена с шрифт на брайл от Национално читалище на слепите „Луи Брайл” – София; „Медика и Медико”; „Сезоните”; „Вълшебството на розите”; „Вълшебството на снежинките”; „Сказки” и „Приключения Сверчка-Золотого жилетика” издадени в Руската федерация; „Favole del Bosco” издадена в Италия и „Masallar” издадена в Турция. Нейни текстове са отпечатани в алманаси и списания в България, Руската федерация и Турция. Маргарита Павлова е родена в град Кърджали на 2 декември 1969 година. Тя е автор на книги за деца и възрастни издавани в България, Руската федерация, Италия и Турция. Член е на Съюза на българските писатели. Нейни книги са: поредицата „Приключенията на Златноелечко”; „Приказки и гатанки” издадена с шрифт на брайл от Национално читалище на слепите „Луи Брайл” – София; „Медика и Медико”; „Сезоните”; „Вълшебството на розите”; „Вълшебството на снежинките”; „Сказки” и „Приключения Сверчка-Золотого жилетика” издадени в Руската федерация; „Favole del Bosco” издадена в Италия и „Masallar” ...

Biografie

Маргарита Павлова е родена в град Кърджали на 2 декември 1969 година. Тя е автор на книги за деца и възрастни издавани в България, Руската федерация, Италия и Турция. Член е на Съюза на българските писатели. Нейни книги са: поредицата „Приключенията на Златноелечко”; „Приказки и гатанки” издадена с шрифт на брайл от Национално читалище на слепите „Луи Брайл” – София; „Медика и Медико”; „Сезоните”; „Вълшебството на розите”; „Вълшебството на снежинките”; „Сказки” и „Приключения Сверчка-Золотого жилетика” издадени в Руската федерация; „Favole del Bosco” издадена в Италия и „Masallar” издадена в Турция. Нейни текстове са отпечатани в алманаси и списания в България, Руската федерация и Турция.