Мария Георгиева

Мария Георгиева
Мария Венциславова Георгиева е родена в град Плевен през 1985 г. Завършила е висше образование в ВСУ "Черноризец Храбър" – специалност Журналистика. Мария Венциславова Георгиева е родена в град Плевен през 1985 г. Завършила е висше образование в ВСУ "Черноризец Храбър" – специалност Журналистика....

Biografie

Мария Венциславова Георгиева е родена в град Плевен през 1985 г. Завършила е висше образование в ВСУ "Черноризец Храбър" – специалност Журналистика.