Никола Берчев

Никола Берчев
Роден съм през 1944 г. в село Дебнево, Троянска община. Там завърших основно образование, след което продължих да уча в Професионално техническо училище в гр. Троян, където, след завършването на училището, останах на работа до постъпване в казармата. След отговарянето на редовната военна служба работих няколко години в град Ловеч, където, тъй като образованието в ПТУ не се признаваше за гимназиално, завърших вечерно средно образование и през 1969 г. бях приет за редовен студент по медицина във ВМИ гр. София. След завършваненето на Института съм работил като военен и общопрактикуващ лекар в различни градове и села, а от 2013 г. съм пенсионер. Поетичните ми работи са резултат изключително на моментно възникнало вдъхновение при различни житейски ситуации, като основната линия на идейното ми развитие е била към задълбочаването в изучаването на духовните науки, което е отразено и в характера на "поетичните" ми работи. Роден съм през 1944 г. в село Дебнево, Троянска община. Там завърших основно образование, след което продължих да уча в Професионално техническо училище в гр. Троян, където, след завършването на училището, останах на работа до постъпване в казармата. След отговарянето на редовната военна служба работих няколко години в град Ловеч, където, тъй като образованието в ПТУ не се признаваше за гимназиално, завърших вечерно средно образование и през 1969 г. бях приет за редовен студент по медицина във ВМИ гр. София. След завършваненето на Института съм работил като военен и общопрактикуващ лекар в раз...

Biografie

Роден съм през 1944 г. в село Дебнево, Троянска община. Там завърших основно образование, след което продължих да уча в Професионално техническо училище в гр. Троян, където, след завършването на училището, останах на работа до постъпване в казармата. След отговарянето на редовната военна служба работих няколко години в град Ловеч, където, тъй като образованието в ПТУ не се признаваше за гимназиално, завърших вечерно средно образование и през 1969 г. бях приет за редовен студент по медицина във ВМИ гр. София. След завършваненето на Института съм работил като военен и общопрактикуващ лекар в различни градове и села, а от 2013 г. съм пенсионер. Поетичните ми работи са резултат изключително на моментно възникнало вдъхновение при различни житейски ситуации, като основната линия на идейното ми развитие е била към задълбочаването в изучаването на духовните науки, което е отразено и в характера на "поетичните" ми работи.