Николай Марков

Николай Марков
Д-р Николай Марков е роден в гр. Свищов на 27.07.1964г. Завършва Тракийския и Софийския университет. Защитава докторска дисертация в ИПЖЗ - Троян, Селскостопанска академия гр. София. Работи като заместник-началник на производствено - стопанска дейност на затворите Белене и Плевен. В момента е помощник-директор на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов. Д-р Николай Марков е роден в гр. Свищов на 27.07.1964г. Завършва Тракийския и Софийския университет. Защитава докторска дисертация в ИПЖЗ - Троян, Селскостопанска академия гр. София. Работи като заместник-началник на производствено - стопанска дейност на затворите Белене и Плевен. В момента е помощник-директор на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов....

Biografie

Д-р Николай Марков е роден в гр. Свищов на 27.07.1964г. Завършва Тракийския и Софийския университет. Защитава докторска дисертация в ИПЖЗ - Троян, Селскостопанска академия гр. София. Работи като заместник-началник на производствено - стопанска дейност на затворите Белене и Плевен. В момента е помощник-директор на СОУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов.