Костадин Попов

- Опит за изясняване на някои характеристики на светлината

VizualizeazăОпит за изясняване на някои характеристики на светлината
В науката се е наложило схващането, че светлината се движи със скорост от приблизително 300 000км/сек, която за удобство ще обозначаваме с буквата С. Освен това е прието, че тази скорост е постоянна и еднаква във всички посоки. Приема се, че тя, светлината, може да се държи понякога като частица /корпускула/, доказвайки го с фото-електричния ефект. Понякога се държи като вълна, считайки дифракцията и интерференцията като вълнови свойства на светлината. В науката се е наложило схващането, че светлината се движи със скорост от приблизително 300 000км/сек, която за удобство ще обозначаваме с буквата С. Освен това е прието, че тази скорост е постоянна и еднаква във всички посоки. Приема се, че тя, светлината, може да се държи понякога като частица /корпускула/, доказвайки го с фото-електричния ефект. Понякога се държи като вълна, считайки дифракцията и интерференцията като вълнови свойства на светлината....

Adnotare

В науката се е наложило схващането, че светлината се движи със скорост от приблизително 300 000км/сек, която за удобство ще обозначаваме с буквата С. Освен това е прието, че тази скорост е постоянна и еднаква във всички посоки. Приема се, че тя, светлината, може да се държи понякога като частица /корпускула/, доказвайки го с фото-електричния ефект. Понякога се държи като вълна, считайки дифракцията и интерференцията като вълнови свойства на светлината.

Informații

Genuri
Pagini
16
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
Anul publicat
Livrare la
04-12-2023 sau 06-12-2023

Edițiehttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3128_672_954.webp?build=1629732546 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/99ad65c4afa97358360ac9a0285923eb/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/ed46a5e5b75f85711478376df468eec5/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/63063ac4bed0ac9cfa7bd14b28425de7/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/88362ef201e4ee928d41b0d3aa278766/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/b8e164c735e89ed21811b8ec2125401d/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/d077ffdb57533bbdfffd4f6d532a4853/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/a1cf7355b5138afd090fd2f01b03e6d0/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/171660764de88a6ef0aa84c4bb229f2c/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/f0f45f9b14308c7eca6c8b5a26f61580/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3128/5ba459e8fe5726a56e401d15f4b8f3ce/image.webp