Ася Борисова

Ася Борисова
По професия съм логопед и специален педагог. Като част от работата ми е: диагностициране и терапия на артикулационни нарушения при деца и възрастни; извършвам постановка, корекция и автоматизация на звукове с цел постигане на правилна и ясна реч. Работя успешно и с хора, които имат затруднения в писмената реч: дисграфия, дислексия, дискалкулия. По професия съм логопед и специален педагог. Като част от работата ми е: диагностициране и терапия на артикулационни нарушения при деца и възрастни; извършвам постановка, корекция и автоматизация на звукове с цел постигане на правилна и ясна реч. Работя успешно и с хора, които имат затруднения в писмената реч: дисграфия, дислексия, дискалкулия....

Автобиография

По професия съм логопед и специален педагог. Като част от работата ми е: диагностициране и терапия на артикулационни нарушения при деца и възрастни; извършвам постановка, корекция и автоматизация на звукове с цел постигане на правилна и ясна реч. Работя успешно и с хора, които имат затруднения в писмената реч: дисграфия, дислексия, дискалкулия.