Ева Папазова

Ева Папазова
Доц. д-р Ева Папазова е доктор по педагогическа и възрастова психология към Институт по психология - БАН и магистър по психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Над петнадесет години работи към Департамент „Психология“ в БАН. От 2020 работи към независимия изследователски център Институт за изследвания в образованието. Има дългогодишен изследователски опит в областта на психологията на развитието. Автор е на една монография и е съавтор в две монографии на български и на английски език. Има над 60 научни публикации, включително такива, които се реферират в Scopus и Web of Science. Член е на Association for Research in Personality. Доц. д-р Ева Папазова е доктор по педагогическа и възрастова психология към Институт по психология - БАН и магистър по психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Над петнадесет години работи към Департамент „Психология“ в БАН. От 2020 работи към независимия изследователски център Институт за изследвания в образованието. Има дългогодишен изследователски опит в областта на психологията на развитието. Автор е на една монография и е съавтор в две монографии на български и на английски език. Има над 60 научни публикации, включително такива, които се реферират в Scopus и Web of Scie...

Автобиография

Доц. д-р Ева Папазова е доктор по педагогическа и възрастова психология към Институт по психология - БАН и магистър по психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Над петнадесет години работи към Департамент „Психология“ в БАН. От 2020 работи към независимия изследователски център Институт за изследвания в образованието. Има дългогодишен изследователски опит в областта на психологията на развитието. Автор е на една монография и е съавтор в две монографии на български и на английски език. Има над 60 научни публикации, включително такива, които се реферират в Scopus и Web of Science. Член е на Association for Research in Personality.