Филип Иванов Филипов

Филип Иванов Филипов
Д-р Филип Ив. Филипов е завършил специалности „Стопанско управление“ и „Психология“. Защитил е докторат по трудова и инженерна психология в БАН. Заемал е длъжностите икономист и ръководител на отдел „Икономически анализи и прогнози“ в стопанска организация. Преподавателската му кариера се развива в Европейски политехнически университет гр. Перник, където чете лекции на английски език по: „Изследователски методи в психологията“, „Когнитивна психология“, „Трудова и организационна психология“ и др. пред чуждестранни студенти. Бил е преподавател в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново, а в момента заема академична длъжност във ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Д. Митрополия. Изнася лекции пред студенти и курсанти по дисциплините: „Обща психология“ „Човешки фактор“, „Лидерска подготовка“, „Организационно поведение“, „Мениджмънт на човешките ресурси“ и др. Освен в образованието и научните разработки, професионалните му интереси са насочени и към извършване на анализи и диагностициране на бизнес процеси, и структури в организациите. Д-р Филип Ив. Филипов е завършил специалности „Стопанско управление“ и „Психология“. Защитил е докторат по трудова и инженерна психология в БАН. Заемал е длъжностите икономист и ръководител на отдел „Икономически анализи и прогнози“ в стопанска организация. Преподавателската му кариера се развива в Европейски политехнически университет гр. Перник, където чете лекции на английски език по: „Изследователски методи в психологията“, „Когнитивна психология“, „Трудова и организационна психология“ и др. пред чуждестранни студенти. Бил е преподавател в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново, а в момента зае...

Автобиография

Д-р Филип Ив. Филипов е завършил специалности „Стопанско управление“ и „Психология“. Защитил е докторат по трудова и инженерна психология в БАН. Заемал е длъжностите икономист и ръководител на отдел „Икономически анализи и прогнози“ в стопанска организация. Преподавателската му кариера се развива в Европейски политехнически университет гр. Перник, където чете лекции на английски език по: „Изследователски методи в психологията“, „Когнитивна психология“, „Трудова и организационна психология“ и др. пред чуждестранни студенти. Бил е преподавател в НВУ „Васил Левски“ гр. В. Търново, а в момента заема академична длъжност във ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Д. Митрополия. Изнася лекции пред студенти и курсанти по дисциплините: „Обща психология“ „Човешки фактор“, „Лидерска подготовка“, „Организационно поведение“, „Мениджмънт на човешките ресурси“ и др. Освен в образованието и научните разработки, професионалните му интереси са насочени и към извършване на анализи и диагностициране на бизнес процеси, и структури в организациите.