Светла Павлова - Фейт

Светла Павлова - Фейт
Родена съм под знака на зодия "везни" в гр.Варна. По професия се занимавах с математика, но съдбата друго реши през далечната 1989 г. Драсках си стихчета, ей така, за своя консумация. Но... един ден приятел ги прочете тайно от мен и така се започна. Първи публикации, членство в "Сдружение на писателите "- гр.Варна - цели двадесет години, от които четири мандата работих като член на управителния съвет на сдружението, един мандат - зам.председател на по-горе посоченото сдружение. Безброй публикации в лит. издания, сборници и т.н., литературни четения в различни градове, библиотеки, читалища, училища, домове за сираци, слепи деца, даже и във варненския затвор четохме група поети от Варна, което за някои е като парадокс. Работих и като редактор на в."Кил "- орган на нашето сдружение, а също така и на три самостоятелни книги. Бях и член на жури на конкурс за млади поетични таланти. Имам и литературни награди. И между домашните задължения, задълженията на майка и обществените задължения създадох 13 самостоятелни книги. Невероятно, но факт. Сега, след толкова години, като се обръщам назад, във спомените си, се чудя, откъде съм черпела толкова енергия, за да свърша всичко това. Божа работа ! Светла Павлова - Фейт Родена съм под знака на зодия "везни" в гр.Варна. По професия се занимавах с математика, но съдбата друго реши през далечната 1989 г. Драсках си стихчета, ей така, за своя консумация. Но... един ден приятел ги прочете тайно от мен и така се започна. Първи публикации, членство в "Сдружение на писателите "- гр.Варна - цели двадесет години, от които четири мандата работих като член на управителния съвет на сдружението, един мандат - зам.председател на по-горе посоченото сдружение. Безброй публикации в лит. издания, сборници и т.н., литературни четения в различни градове, библиотеки, читалища, учи...

Автобиография

Родена съм под знака на зодия "везни" в гр.Варна. По професия се занимавах с математика, но съдбата друго реши през далечната 1989 г. Драсках си стихчета, ей така, за своя консумация. Но... един ден приятел ги прочете тайно от мен и така се започна. Първи публикации, членство в "Сдружение на писателите "- гр.Варна - цели двадесет години, от които четири мандата работих като член на управителния съвет на сдружението, един мандат - зам.председател на по-горе посоченото сдружение. Безброй публикации в лит. издания, сборници и т.н., литературни четения в различни градове, библиотеки, читалища, училища, домове за сираци, слепи деца, даже и във варненския затвор четохме група поети от Варна, което за някои е като парадокс. Работих и като редактор на в."Кил "- орган на нашето сдружение, а също така и на три самостоятелни книги. Бях и член на жури на конкурс за млади поетични таланти. Имам и литературни награди. И между домашните задължения, задълженията на майка и обществените задължения създадох 13 самостоятелни книги. Невероятно, но факт. Сега, след толкова години, като се обръщам назад, във спомените си, се чудя, откъде съм черпела толкова енергия, за да свърша всичко това. Божа работа ! Светла Павлова - Фейт

Инфо

Любима мисъл/цитат
"Това ,което не ни убива ,ни прави "по-силни .