Даниела Димитрова

Даниела Димитрова
Родена на 22 май 1969 г. в гр. София. Родена на 22 май 1969 г. в гр. София....

Biografie

Родена на 22 май 1969 г. в гр. София.

Informații

Gândire / citare preferată
,,Човек е това, което носи в сърцето си.''