Тодор Коджейков

Тодор Коджейков
Бригаден генерал д-р Тодор Коджейков е роден през 1968 г. в гр. София. Дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2012 г. до 2014 г. е началник на НСО. През 2015 г. е назначен за генерален директор на „Авиоотряд 28“. Завършил е Националната спортна академия през 1993 г. През 2009 г. завършва стратегически курс на Военна академия „Г. С. Раковски“, а през 2011 г. – магистърска програма във ФНСО. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Съвременни проблеми и тенденции в управлението на националната сигурност“. Научните му интереси са свързани с лидерството и управление на сигурността. Целта на представеното изследване е да се разкрият някои нови проблеми, засягащи националната сигурност на страната, които досега не са подлагани на обстоен анализ. В основата на изследването са поставени важността и отговорността при търсенето на решения на проблемите, свързани със сигурността на държавата. Неговата основна задача е чрез разкриване на условията и механизмите на управление на националната сигурност да се откроят тенденциите за тяхното подобряване чрез прилагането на цялостна концепция. Бригаден генерал д-р Тодор Коджейков е роден през 1968 г. в гр. София. Дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2012 г. до 2014 г. е началник на НСО. През 2015 г. е назначен за генерален директор на „Авиоотряд 28“. Завършил е Националната спортна академия през 1993 г. През 2009 г. завършва стратегически курс на Военна академия „Г. С. Раковски“, а през 2011 г. – магистърска програма във ФНСО. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Съвременни проблеми и тенденции в управлението на националната сигурност“. Научните му интереси са свързани с лидерството и управление на сигурно...

Biografie

Бригаден генерал д-р Тодор Коджейков е роден през 1968 г. в гр. София. Дългогодишен служител на Националната служба за охрана. От 2012 г. до 2014 г. е началник на НСО. През 2015 г. е назначен за генерален директор на „Авиоотряд 28“. Завършил е Националната спортна академия през 1993 г. През 2009 г. завършва стратегически курс на Военна академия „Г. С. Раковски“, а през 2011 г. – магистърска програма във ФНСО. През 2014 г. защитава дисертация на тема „Съвременни проблеми и тенденции в управлението на националната сигурност“. Научните му интереси са свързани с лидерството и управление на сигурността. Целта на представеното изследване е да се разкрият някои нови проблеми, засягащи националната сигурност на страната, които досега не са подлагани на обстоен анализ. В основата на изследването са поставени важността и отговорността при търсенето на решения на проблемите, свързани със сигурността на държавата. Неговата основна задача е чрез разкриване на условията и механизмите на управление на националната сигурност да се откроят тенденциите за тяхното подобряване чрез прилагането на цялостна концепция.