Тодор Коджейков

- Национална сигурност - концептуални модели на управлението

VizualizeazăНационална сигурност - концептуални модели на управлението
Съвременните проблеми и наблюдаващите се тенденции в управлението на националната сигурност през последните години, попадат все по-често във фокуса на развитие на обществените отношения и функционирането на демократичните държави. Историческият опит показва, че от една страна в процеса на демократизация като правило се увеличава делът на криминалните деяния, които са особено опасни и водят до грубо нарушаване на обществения ред, погазване на правата и свободите на гражданите, и до заплахи срещу сигурността на страната. В обществото се засилва чувството за несигурност и незащитеност, като в най-голяма степен се засягат живота, здравето и имуществото на гражданите. В същото време компетентните държавни органи за сигурност и обществен ред не винаги разполагат с достатъчно сили и средства за защита, което извежда на преден план изискването за възможно най-ефективното им управление. Съвременните проблеми и наблюдаващите се тенденции в управлението на националната сигурност през последните години, попадат все по-често във фокуса на развитие на обществените отношения и функционирането на демократичните държави. Историческият опит показва, че от една страна в процеса на демократизация като правило се увеличава делът на криминалните деяния, които са особено опасни и водят до грубо нарушаване на обществения ред, погазване на правата и свободите на гражданите, и до заплахи срещу сигурността на страната. В обществото се засилва чувството за несигурност и незащитеност, като в най-голяма степен се засягат живота, здравето и имуществото на гражданите. В същото време компетентните държавни органи за сигурност и обществен ред не винаги разполагат с достатъчно сили и средства за защита, което извежда на преден план изискването за възможно най-ефективното им управление....

Adnotare

Съвременните проблеми и наблюдаващите се тенденции в управлението на националната сигурност през последните години, попадат все по-често във фокуса на развитие на обществените отношения и функционирането на демократичните държави. Историческият опит показва, че от една страна в процеса на демократизация като правило се увеличава делът на криминалните деяния, които са особено опасни и водят до грубо нарушаване на обществения ред, погазване на правата и свободите на гражданите, и до заплахи срещу сигурността на страната. В обществото се засилва чувството за несигурност и незащитеност, като в най-голяма степен се засягат живота, здравето и имуществото на гражданите. В същото време компетентните държавни органи за сигурност и обществен ред не винаги разполагат с достатъчно сили и средства за защита, което извежда на преден план изискването за възможно най-ефективното им управление.

Informații

Genuri
Pagini
154
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
ISBN
978-619-162-695-3
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
21-06-2024 sau 25-06-2024

Edițiehttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3217_672_954.webp?build=1718669222 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/84b33e6ab6944eb49034a64418324c75/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/7f60f82f03e1215fa609690d838e0a6f/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/eb6530e8c0b9305eeeb61a00353914bb/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/b08611b744c503b0bfc072a27341c747/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/2834ad2d6982e9e0868f5f965c8133bd/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/55cccdb577c1dfb0ddb9f5e0b85de765/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/6aad579a755a3c13890e51b018c85b60/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/920aff5eccfc532096186f6f56a5cd3d/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/f8e1b391195045d8d01b2080ecbb0da8/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3217/69558175cd06aeae3ed0ce24068899ec/image.webp