Иван Калайджиев

- Преволюция

VizualizeazăПреволюция
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм....

Adnotare

Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.

Informații

Genuri
Pagini
212
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Amestecat (colorat și alb-negru)
ISBN
978-619-162-814-8
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
31-05-2024 sau 04-06-2024

Edițiehttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-4575_672_954.webp?build=1716854850 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/649341f196f76d8171a0ca4075bc83d9/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/ac871e19e54e30f3c143b5ae406f7a9d/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/19a1fd856223622a150b41c68adad99d/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/751faa3cf46c6fec5cfbc3ee9bcf01c7/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/d53bd2c529f28bee5f3fe093faa62da0/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/43ee22158b4e1cadbe945b550181a2bb/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/73ff23d951fabb2fc7927d28217da298/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/5848b75e09bf1899a225bfaa216f073f/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/dc900cf7d101667b7b52140290a709c9/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/4575/814a8f2f0b1e6656731b51a52e7c30e4/image.webp