Преволюция

Look insideПреволюция
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм....

Annotation

Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.

Info

Genre
Pages
212
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
ISBN
978-619-162-814-8
Delivery till
26-05-2022 or 27-05-2022

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-4575_672_954.webp?build=1649679081 https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/88c5553594336a4f977407a383c9fd14/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/26e0ca2c6e77b1b5fd673fb0ed079bd4/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/24025c081aa02b7cd24f8d8355dd6f6c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/62657d0dc86411a64f1aa27d40fc3c55/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/a673255181064f0da3f815dfa2dd28d7/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/cda4a694cdddae188e49f3d7a73089ad/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/871dd95ad8c1f6c2960073597396ba63/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/988a04a6dd201581008e6a92c5c5c299/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/d62cd77a01547c5f04543d1980294823/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/c86e4d24c94eb2565bee4e8a9d9ad81c/image.webp