Преволюция

Look insideПреволюция
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм....

Annotation

Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.

Info

Genre
Pages
212
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
ISBN
978-619-162-814-8
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
29-03-2023 or 31-03-2023

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-4575_672_954.webp?build=1649679081 https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/fd757ac65ee00ec348fcdc07cb6ee20a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/decc80a05fef4ad733c90de1cfbdc69d/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/bd67ce0f43ef42451ee6aeccbc5c9c0c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/9f7b09f62739ff74dc73c05197a81ced/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/881d8567531253de8a3d81561458ab22/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/a94a9d6d23b6bcd80ba5eba8ac2184f3/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/fed26dc0c8364d8c1cec44f1a11be4f6/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/caa4a25dea880ecbc2c70ee5b742ddf4/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/2ea0312ee4dc3b06caf2d37b7d49f96c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/2927d2371558ff31d1aac4124daebb29/image.webp