Иван Калайджиев

- Преволюция

Look insideПреволюция
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.
Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм....

Annotation

Книгата е предназначена за мислещи хора, търсещи различното познание, желаещи да прочетат нещо, което съответства на техните разбирания.
Разгледан е накратко произходът на живота на Земята в светлината на древните митове, легенди и космогонии, както и на съвременните научни теории – Космология, Еволюционна теория и Панспермия.
Проследено е развитието на всички форми на живот – бактерии, растения, гъби, животни и хора – съобразно съвре-менните научни разбирания. Едновременно с това е показана и несъстоятелността както на еволюционната, така и на редица други научни теории.
Засегната е и темата с Коронавируса Covid-19.
Представена е нова теза – Преволюция, Програмираната еволюция - идея, според която всеки вид е създаден от Свръхин-телигентен Разум чрез изграждане на нова ДНК, съдържаща параметрите на точно такъв организъм.

Info

Genre
Pages
212
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
ISBN
978-619-162-814-8
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Discount - remaining
03-03-2024
Delivery till
06-03-2024 or 08-03-2024

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-4575_672_954.webp?build=1709428181 https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/dfdc123479e1437c5f9888c3d06cb85b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/b6498cd37e7584171b9caa41af99ed67/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/6af1b48eb572f6db214bdbab7c517b07/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/ca29fcd2e9a221e08cc7a417f08c87d1/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/6664b76ac64c52c3a57bd0752ee16a8d/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/6cc476152b53fff6f38f1230dfb98324/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/9b1171359e00ac953dc9a9d91c12467f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/8feca35d499c1a8a9b2ae0d88c0f0e33/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/a0443aaf139823bdd0055edce683e4ad/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4575/8306001992bf717b14aa29ee01e96a8a/image.webp