Латинка Златна

Латинка Златна
Кратки биографични данни на Латинка Златна, Ловеч, България Латинка Златна е родена на 27 декември 1957 г. Живее в Ловеч, България. Тя е поет, писател, публицист, рецензент, преводач и др. Има издадени десет стихосбирки, една двуезична поетична книга на български и една прозаична книга „Палитра от бои” . Също така има издадени петнадесет преводни книги. През 2006 г. нейното име бе вписано в „Атлас на българската литература” (1878-2012), том Трети. Нейни стихове са отличени с много международни и национални награди. Преведени са на сръбски, македонски, руски, полски, украински, английски, арабски и други езици и са включени в над 40 антологии и алманаси, както и в 15 национални алманаси, а също така са поместени в международни списания, в централни и местни вестници. На 1 ноември 2011 г., в Деня на будителите, е удостоена с Почетния знак на град Ловеч за спечелени първи награди в международни литературни конкурси, за принос в развитието на съвременната поезия и литература и издигане престижа на Ловеч. На 21 ноември 2012 г. от Изпълнителното бюро на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса е удостоена със званието „Почетен член”. На 05.04.2016 година е отличена с две награди от Съюза на писателите в Сърбия и в чужбина – „ПЛАКЕТ” за забележителните ù резултати от различни конкурси, фестивали и събития извън Съюза и „ДИПЛОМ” за изключителния ù принос в Съюза. На 27 май 2017 година от Съюза на независимите български писатели е отличена с ГРАМОТА за активен принос към Балканското писателско сътрудничество, а през същата година на Осмите международни литературни срещи в Сараево е отличена с признанието „КНС ПЕРО”, за международно културно сътрудничество” и за разпространяване на творчеството на боненско-херцеговински поети. С удостоверение № 156, издадено въз основа на Протокол № 2 от 4 април 2018 година на ръководството на Съюза на независимите български писатели, е отличена с почетния медал на Съюза на независимите български писатели за цялостното ù литературно творчество. На 06.08.2018 година е отличена с Почетна грамота и е обявена за почетен член на Военен съюз (Лига) „Южна крепост” от областния координационен център, Смолян, за нейното творчество, което е съществен принос в дръзкото отстояване на националните ни приоритети и държавен суверинитет, за възпитание на десетки поколения в дух на горещ патриотизъм и родолюбие към род и Отечество. На 25 март 2020 година от Издателство „Феникс” и Фондацията за културно и научно утвърждаване „Македония Презент”, Скопие, С. Македония, е отличена с Международната награда за литература „Ане Франке” за цялостния ù принос в областта на литературата и културното сътрудничество, и най-вече в областта на международния културен и литературен обмен на Балканите. На 12.01.2021 година от Международния културен форум за хуманност и креативност, Сирия, е отличена с почетно членство – VIP, а на 25.01.2021 година от Световния литературен форум за мир и хуманност, с център Индия, е отличена с наградата „Международен амбасдор (посланик) на мира. Латинка Златна е била председател на международно жури за хайку поезия (2012) и член на международно жури за хайку поезия (2013) на Мелнишките вечери на поезията в България. Превежда стихове от босненски, македонски, сръбски и хърватски език. Член е на Съюза на българските писатели, на Съюза на независимите български писатели, на Съюза на писателите в Сърбия и в чужбина и на Движението на световните поети „Poetas del Mundo“ (Сантяго , Чили). Кратки биографични данни на Латинка Златна, Ловеч, България Латинка Златна е родена на 27 декември 1957 г. Живее в Ловеч, България. Тя е поет, писател, публицист, рецензент, преводач и др. Има издадени десет стихосбирки, една двуезична поетична книга на български и една прозаична книга „Палитра от бои” . Също така има издадени петнадесет преводни книги. През 2006 г. нейното име бе вписано в „Атлас на българската литература” (1878-2012), том Трети. Нейни стихове са отличени с много международни и национални награди. Преведени са на сръбски, македонски, руски, полски, ...

Biografie

Кратки биографични данни на Латинка Златна, Ловеч, България Латинка Златна е родена на 27 декември 1957 г. Живее в Ловеч, България. Тя е поет, писател, публицист, рецензент, преводач и др. Има издадени десет стихосбирки, една двуезична поетична книга на български и една прозаична книга „Палитра от бои” . Също така има издадени петнадесет преводни книги. През 2006 г. нейното име бе вписано в „Атлас на българската литература” (1878-2012), том Трети. Нейни стихове са отличени с много международни и национални награди. Преведени са на сръбски, македонски, руски, полски, ...

Citește mai mult