Диагностика на персонала

VizualizeazăДиагностика на персонала
„Диагностика на персонала“ е насочена към психологическата страна на управлението на човешките ресурси. Ръководенето на персонала има нужда от знание, навременна и надеждна информация. Тази причина стои в основата на необходимостта от приложението на универсален модел за анализ на персонала, състоящ се от основни стъпки, всеобхватен по отношение на изследователските процеси и конкретен в своите заключения. Презентира се общ модел за анализ, който обединява икономическата отчетност с психологията на личността. Основната идея е прегледът на трудовите резултати да изследва детайлно причината за тяхното създаване – служителят. В книгата се съчетават различни теории от две научни направления, каквито са икономиката и психологията. Описателното им представяне дава възможност за критична оценка на техните възможности да бъдат използвани при диагностика на персонала. Набирането на информация касаеща персонала, може да бъде събрана посредством изследователските методи на психологията. Монографията представлява илюстрация на процеса на събиране и интерпретиране основно на психологическа информация. Трудово-организационната психология е инструмент за управление на човешките ресурси. Тя има възможности да изследва процеси и хора, да събира и анализира информация, да предоставя възможности и гледни точки за вземане на решения, да следи за въз-действието на различните подходи за работа със служителите и при нужда да изработва коригиращи мерки. „Диагностика на персонала“ е насочена към психологическата страна на управлението на човешките ресурси. Ръководенето на персонала има нужда от знание, навременна и надеждна информация. Тази причина стои в основата на необходимостта от приложението на универсален модел за анализ на персонала, състоящ се от основни стъпки, всеобхватен по отношение на изследователските процеси и конкретен в своите заключения. Презентира се общ модел за анализ, който обединява икономическата отчетност с психологията на личността. Основната идея е прегледът на трудовите резултати да изследва детайлно причината за тяхното създаване – служителят. В книгата се съчетават различни теории от две научни направления, каквито са икономиката и психологията. Описателното им представяне дава възможност за критична оценка на техните възможности да бъдат използвани при диагностика на персонала. Набирането на информация касаеща персонала, може да бъде събрана посредством изследователските методи на психологията. Моногра...

Adnotare

„Диагностика на персонала“ е насочена към психологическата страна на управлението на човешките ресурси. Ръководенето на персонала има нужда от знание, навременна и надеждна информация. Тази причина стои в основата на необходимостта от приложението на универсален модел за анализ на персонала, състоящ се от основни стъпки, всеобхватен по отношение на изследователските процеси и конкретен в своите заключения. Презентира се общ модел за анализ, който обединява икономическата отчетност с психологията на личността. Основната идея е прегледът на трудовите резултати да изследва детайлно причината за тяхното създаване – служителят. В книгата се съчетават различни теории от две научни направления, каквито са икономиката и психологията. Описателното им представяне дава възможност за критична оценка на техните възможности да бъдат използвани при диагностика на персонала. Набирането на информация касаеща персонала, може да бъде събрана посредством изследователските методи на психологията. Моногра...

Citește mai mult

Informații

Genuri
Pagini
462
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Bulgară
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
Livrare la
24-09-2021 sau 27-09-2021

Edițiehttps://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/c2e13a97da40fa5d05e0d965afa15b41/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/65e2563f0f946a8f6d6ff22de05e9160/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/2330bdf43405e785e614de6c6d13eb16/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/4026594833eaadcc537117eead46124f/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/e56420376b75ac34b88a6727e3521460/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/c7478a4fd00270adb1a57eee2f43172c/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/7b1971270862d33dcd07737a6926c476/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/b392d3ca0b4b04565498d8698b700edb/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/f18bfa0b7172763ef5e9c22a32927b87/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/384028cba357ca6c7ef902f0e49e2c26/image.jpg https://izdavam.com/ro/download/readPreview/2503/25e12b60cf12d1d4566b7a61217bf0b4/image.jpg