Велина Маринова-Йорданова

- Полицейско разузнаване

VizualizeazăПолицейско разузнаване
Основният акцент в настоящия труд е заложен в разкриване същността и механизмите на информационните и аналитични процеси, осъществявани в правоохранителните органи на държавата в борбата с престъпността и защитата на националната сигурност.
Актуалността на представеното изследване се определя от необходимостта подробно да бъдат изучени процесите за получаване, обработка и оценка на информацията, свързана с изпълнението на основните дейности на структурните им звена при противодействието на престъпността и защита на сигурността на страната, за да могат те да се стандартизират и усъвършенстват. Тези процеси съществуват, но са по-скоро интуитивни и недостатъчно добре формулирани и обяснени в българската действителност.
Целта на изследването е постигната чрез изведения модел за прилагане на стандартизирани процедури при изпълнение на информационните и аналитични процеси в полицейското разузнаване, с което се гарантира качеството и ефективността на работа на компетентните държавни органи в цялостната им дейност в борбата с престъпността, опазване на обществения ред и защита сигурността на страната.
Основният акцент в настоящия труд е заложен в разкриване същността и механизмите на информационните и аналитични процеси, осъществявани в правоохранителните органи на държавата в борбата с престъпността и защитата на националната сигурност.
Актуалността на представеното изследване се определя от необходимостта подробно да бъдат изучени процесите за получаване, обработка и оценка на информацията, свързана с изпълнението на основните дейности на структурните им звена при противодействието на престъпността и защита на сигурността на страната, за да могат те да се стандартизират и усъвършенстват. Тези процеси съществуват, но са по-скоро интуитивни и недостатъчно добре формулирани и обяснени в българската действителност.
Целта на изследването е постигната чрез изведения модел за прилагане на стандартизирани процедури при изпълнение на информационните и аналитични процеси в полицейското разузнаване, с което се гарантира качеството и ефективността на работа на компетентните държавни органи ...

Adnotare

Основният акцент в настоящия труд е заложен в разкриване същността и механизмите на информационните и аналитични процеси, осъществявани в правоохранителните органи на държавата в борбата с престъпността и защитата на националната сигурност.
Актуалността на представеното изследване се определя от необходимостта подробно да бъдат изучени процесите за получаване, обработка и оценка на информацията, свързана с изпълнението на основните дейности на структурните им звена при противодействието на престъпността и защита на сигурността на страната, за да могат те да се стандартизират и усъвършенстват. Тези процеси съществуват, но са по-скоро интуитивни и недостатъчно добре формулирани и обяснени в българската действителност.
Целта на изследването е постигната чрез изведения модел за прилагане на стандартизирани процедури при изпълнение на информационните и аналитични процеси в полицейското разузнаване, с което се гарантира качеството и ефективността на работа на компетентните държавни органи ...


Citește mai mult

Informații

Genuri
Pagini
194
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
ISBN
978-619-162-700-4
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
27-09-2023 sau 29-09-2023

Ediție
preț: 144.05 lei
economisiţi: 34.41 lei
total: 109.64 lei
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3309_672_954.webp?build=1629731433 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/3f1dd513b90399eba7750d2ddd72155e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/46022dad691140aa898cc8cc1ab238ec/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/650a06167f3c50761b8baa771609fd19/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/b6fa66dbe1a203e5de40c5333f31e706/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/dc0a640d662f07e6287097b3953d0408/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/e7c61666a1f3f53f472a22041cbcf40e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/fa2f6fbb6bd3f2bbcde4a072917c6918/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/ffbb678dbc77ef57d3a81f5ec2541728/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/4aa027e9053804f7829ee0e09395784e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3309/4cdabb00bf69b2e31948e3091f74a995/image.webp