Огнян Негасенов

- Разработки по Частно Римско Право

VizualizeazăРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...

Adnotare

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...


Citește mai mult

Informații

Genuri
Pagini
138
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Amestecat (colorat și alb-negru)
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
10-10-2023 sau 12-10-2023

Ediție
preț: 172.57 lei
economisiţi: 33.26 lei
total: 139.31 lei
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1629732222 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/53559153f7371dd6c20f95dbc72d21b3/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/60801a15ec44fb8c93692f29415527ea/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/d059a985a2a8f6e282d9b69f5d355ae1/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/ed586fa9c876d688e37e879e84a8e6d8/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/8709793dea6c08ab8026c06b06fb0cd1/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/0b34d37850de9ae3f3ba40b6a186774c/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/dc918bd1e8b1d25dc0247e9c71c2c663/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/ea79d9b2b136be5c4b623c787a0ffa9e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/2345ac8e0b63da5c5f570444c01f6302/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/37b6a3389b4688c5aaa38cb910e3468c/image.webp