Огнян Негасенов

- Разработки по Частно Римско Право

VizualizeazăРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...

Adnotare

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достиг...


Citește mai mult

Informații

Genuri
Pagini
138
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Amestecat (colorat și alb-negru)
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
31-05-2024 sau 04-06-2024

Edițiehttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1716854736 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/b465aa65fa3d0fee318ea83d70073446/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/026416d6fb6e47b288da87d6f6060e6a/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/19c6fd71a6c3894eba88d4324eff5c5c/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/3df8e67ee4034e3ffd3ac9c9d4605e9a/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/a7f8ebe47cf1ae3abb40d98974436b20/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/3fc5b27ebaf3ee44a9965451840325f4/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/291b2b1008c03c4c6c370384882c8f17/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/acb75edf6f6e9e159425ab56496c1e81/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/351f85019226bfd2fe4ee091ddbd8ffb/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/1624/5536bb55ef99024843684d9477d0f489/image.webp