izdavam logo
Look insideРазработки по Частно Римско Право

Разработки по Частно Римско Право

Annotation

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята. Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis. През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система. Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции: Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem. Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица. Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.

Info

Genre
Pages
138
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Format
A5

Buy

x Items