Разработки по Частно Римско Право

Look insideРазработки по Частно Римско Право
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие на правото, докато римското публично право не е достига съвършенството и ролята на частното в юриспруденцията.
Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие ...

Annotation

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята.
Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis.
През този половинхилядолетен период, римското частно право достига своя разцвет, оформяйки се като една цялостна, добре изградена и завършена правна система, залегнала в основата на съвременната континентална правна система.
Римското частно право следва да се отграничава от римското публично, въз основа на разграничено направено от Улпиан в неговите Институции:

Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum - quod ad singulorum utilitatem.

Което е в смисъл, че публичното право е това, което се отнася до положението на римската държава, а частното - това, което се отнася до ползата на отделните лица.

Римското частно право в исторически контекст е с най-голямо влияние върху по-нататъшното развитие ...


Read more

Info

Genre
Pages
138
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
07-02-2023 or 09-02-2023

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-1624_672_954.webp?build=1629732222 https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/00739d9a211627a72f0fb07cc9142a80/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/a4a0cdde9280ac76f2635a8eef85db05/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/926ff31287e9916d0415a67e9709b0c9/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/efdbade5d7e3b196960eb2a2868c8197/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/e7d6fea75c6d91da6e4c9e8bf4404823/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/358445b0f38b1e601f48f564815af6b4/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/f88bbc453e8dc2ff5a8470d182f8020b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/d057e8c66c2e1efd720115d00f5a1f31/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/d93bbd728d2437034ce26d6d79606163/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/1624/bbb0323bf7948db57b51f9b96fc35acf/image.webp