Велина Маринова-Йорданова

- Разследване на престъпления - моделиране на информационните и аналитични процеси

VizualizeazăРазследване на престъпления - моделиране на информационните и аналитични процеси
Настоящото изследване разглежда въпросите, свързани с разследването и разкриването на престъпления при изпълнението на неотложни процесуални действия и оперативно-издирвателни мероприятия. Представени са характерните термини и понятия, свързани с борбата с престъпността, механизма и начина на извършване на престъпленията и тяхното разследване и разкриване. Изложени са научните теории за хипотезата и версията като основни форми на познанието за извършеното престъпление.
В изследването са разгледани организационните основи на информационното осигуряване и етапите при осъществяването на информационно-аналитичните дейности в оперативно-издирвателните структури при разследването на извършена престъпна дейност.
Основният акцент в разработката е поставен върху процесите, свързани със събирането, обработката, оценката и анализирането на оперативната информация при разследването на престъпления „по горещи следи“ и препоръките за тяхното оптимизиране и подобряване.
Настоящото изследване разглежда въпросите, свързани с разследването и разкриването на престъпления при изпълнението на неотложни процесуални действия и оперативно-издирвателни мероприятия. Представени са характерните термини и понятия, свързани с борбата с престъпността, механизма и начина на извършване на престъпленията и тяхното разследване и разкриване. Изложени са научните теории за хипотезата и версията като основни форми на познанието за извършеното престъпление.
В изследването са разгледани организационните основи на информационното осигуряване и етапите при осъществяването на информационно-аналитичните дейности в оперативно-издирвателните структури при разследването на извършена престъпна дейност.
Основният акцент в разработката е поставен върху процесите, свързани със събирането, обработката, оценката и анализирането на оперативната информация при разследването на престъпления „по горещи следи“ и препоръките за тяхното оптимизиране и подобряване....

Adnotare

Настоящото изследване разглежда въпросите, свързани с разследването и разкриването на престъпления при изпълнението на неотложни процесуални действия и оперативно-издирвателни мероприятия. Представени са характерните термини и понятия, свързани с борбата с престъпността, механизма и начина на извършване на престъпленията и тяхното разследване и разкриване. Изложени са научните теории за хипотезата и версията като основни форми на познанието за извършеното престъпление.
В изследването са разгледани организационните основи на информационното осигуряване и етапите при осъществяването на информационно-аналитичните дейности в оперативно-издирвателните структури при разследването на извършена престъпна дейност.
Основният акцент в разработката е поставен върху процесите, свързани със събирането, обработката, оценката и анализирането на оперативната информация при разследването на престъпления „по горещи следи“ и препоръките за тяхното оптимизиране и подобряване.

Informații

Genuri
Pagini
70
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
Anul publicat
Editor
Designer de coperta
Formatator
Livrare la
17-07-2024 sau 19-07-2024

Edițiehttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-5934_672_954.webp?build=1720742885 https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/a7407dc119537fcaa63ef3c5563758ba/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/8c7df05d4249d133e014a0edf42567ed/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/93d9735a458400ad1367c6dfa032f998/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/5063d7e86d17ee86045cdb5e88538ede/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/9d77ba424af6fc84272cfe56665e82dd/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/ca5932e98c2500b113705a50f7205869/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/5ce2bdfd8062f598471dc627e7e799b9/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/1443e9273476c0e7a17c021a01a70794/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/1f6bdbb31a1cec993345651f162c1f80/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/5934/c1b718e238a54ece2846b076ff8b1c53/image.webp