Полицейско разузнаване – Справочник на термините и понятията

VizualizeazăПолицейско разузнаване – Справочник на термините и понятията
В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими. Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на правоохранителните органи на държавата термини и понятия, касаещи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и защитата на сигурността, в т.ч. и историческите аспекти в хода на възникването и развитието на някои от тях. В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими. Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на право...

Adnotare

В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими. Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на право...

Citește mai mult

Informații

Genuri
Pagini
250
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Limba
Bulgară
Tipul coperții:
Copertă broşată
Corpul cărții - Culoare
Alb-negru
Livrare la
30-11-2021 sau 01-12-2021

Edițiehttps://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/b7d308c75db8e006edf53bd11586781c/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/8682093e4b1707da2d0f65894c1d6b00/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/3bbd596fe5508e7b570dd3ae0d0deb0e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/89794f92ec7c342f6d49baaee636c029/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/ddf26b854e25b6185add1decad5ce875/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/fd39a4f5adb5abe84560d579b493d8ab/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/c24e9b27946864ae1b3549faff6c6a1e/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/4449d33cd140f5ac0ba8d14409a11c86/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/13f0100d81bdfb02052ce2bd5c7e79b5/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/2134e676d3f022728f73f89c36245ecf/image.webp https://izdavam.com/ro/download/readPreview/3418/8b2a6482160624e066955b7c6503f311/image.webp